Digitaal scoren al sinds 1988

Wat is de historie van RSP?

Betrouwbaarheid en validiteit

 

Metrisquare en het DigiDiag testsysteem
De eerste versie van het Roermond Score Programma (RSP) verscheen in 1988. Het destijds door Harry Bär ontwikkelde programma ontstond uit diverse eerdere scoringsprogramma’s die hij oorspronkelijk als ingenieur samen met zijn vrouw, psycholoog, ontwikkelde in opdracht van een GGZ instelling in Roermond. De eenvoud van de bediening en de tijd die met het programma bespaard werd zorgde ervoor dat er een grote interesse ontstond in RSP en dus werd het programma in een samenwerkingsverband van software ontwikkelaars en psychologen uit ontwikkeld tot de huidige vorm met daarin meer dan 250 tests. Inmiddels maken meer dan 35+ grote zorginstellingen gebruik van het systeem.

Sinds 1988

Ruim 30 jaar expertise

Overname in 2017

 

Harry Bär en Ben Vaessen
In 2017 heeft Ben Vaessen het bedrijf Bär Software BV overgenomen. Ben Vaessen heeft een vergelijkbare achtergrond als Harry Bär en deelt zijn filosofie over het programma. Een aanvullende meerwaarde van de overname bestaat uit een koppeling met het platform van Metrisquare BV: een bedrijf dat Ben Vaessen in 2008 opgericht heeft en dat eveneens gespecialiseerd is in psychodiagnostiek.

Missie

Bij Bär Software en Metrisquare zetten wij ons in om digitaal testen scoren verder  te ontwikkelen en te verbeteren. Met onze programma’s beogen wij om zo veel mogelijk clinici te ondersteunen.

Visie

Wij zijn er van overtuigd dat de digitalisering van psychodiagnostiek vele voordelen biedt om het proces te optimaliseren , clinici te ontlasten en cliënten een nauwkeurige en snelle diagnostiek te bieden.

Historie en ontstaan
Het Roermond Score Programma is ontwikkeld door en voor psychologen, in samenwerking met een professioneel software-bureau. Het gebruikt Microsoft Excel Spreadsheets voor de verwerking van gegevens. RSP is ontstaan en ontwikkeld in de praktijk van de ambulante hulpverlening binnen een RIAGG/GGZ-instelling, een ziekenhuis of verstandelijk gehandicaptenzorg, met een hoge werkdruk en weinig tijd voor het scoren van testen. Binnen een dergelijke werkomgeving ligt de nadruk meer op behandeling en minder op testdiagnostiek.

Waarom digitaal scoren?
RSP is ontwikkeld om psychodiagnostiek breed in de organisatie te kunnen invoeren met een minimale tijdinvestering, een lage foutenmarge en een maximum aan gebruiksvriendelijkheid. Tevens werd het van belang geacht dat ook beginnende psychodiagnostici zich in korte tijd op een betrouwbare wijze een breed scala aan testen eigen kunnen maken. Daartoe zijn, naast de meetpretentie per test – waar mogelijk – ook cut-off scores, ranges, standaard deviaties, conclusies en andere kenniselementen opgenomen in de print-out van de diverse testen, zodat interpretatiefouten zo veel mogelijk vermeden worden.

Gebruikelijke paper-and-pencil tests
RSP is uitdrukkelijk een ‘paper & pencil’-programma; d.w.z. dat cliënten de originele testformulieren handmatig invullen, waardoor de auteursrechten op de gangbare wijze worden afgedragen. De scores worden handmatig ingevoerd, hetgeen met enige oefening slechts enkele minuten tijd per test in beslag neemt. De bediening is eenvoudig en kan – na een korte instructie – door een gebruiker met minimale computerkennis, uitgevoerd worden. Het programma bewerkt de ingevoerde scores, voert berekeningen uit en geeft een goed verzorgde en compacte uitdraai met gedetailleerde item-informatie en – waar mogelijk en zinvol – een visuele presentatie d.m.v. een grafiek. Hierdoor wordt interpretatie van de scores sterk vereenvoudigd.

Wat voor soort testen bevat RSP?
De testen die zijn opgenomen in het programma zijn gekozen vanuit het perspectief van de klinische praktijk, met testen voor intelligentie-, ontwikkelings-, persoonlijkheids- en gedragsonderzoek. Ook neuropsychologische tests zijn opgenomen.  Daardoor is het programma ook geschikt voor gebruik bij Ouderen en op Klinische Psychologie-afdelingen van een ziekenhuis.

Module statistiek
Doordat het programma ook een statistische module kent, wordt het doen van statistiek, zoals effect-onderzoeken of validatie van normgroepen erg eenvoudig. Met RSP kunnen dergelijke onderzoeken over afdelingen en zelfs over instituten heen gedaan worden.