Gebruikersgroep

Een gebruikersgroep geeft mede sturing aan de verdere ontwikkelingen van het Roermond Score Programma (RSP). Hierdoor wordt gegarandeerd dat de laatste ontwikkelingen worden gevolgd, niet alleen wat betreft de beschikbare test-o-theek, maar ook wat betreft de veranderingen in de organisaties. Bovendien worden hiermee samenwerkingsverbanden tussen instellingen gestimuleerd.