Instelling – Introductie

RSP is ontwikkeld voor grotere instellingen, maar ook kleinere instellingen hebben het pakket aangeschaft vanwege haar bewezen voordelen in de dagelijkse praktijk

Grotere instellingen hebben vaak een divisie- en/of afdelingenstructuur, waarin de onderdelen soms relatief onafhankelijk opereren. Binnen RSP kan elk van deze groepen volledig beheer houden over hun eigen gegevens, ook al wordt het programma slechts eenmaal geïnstalleerd.

Voor grote instellingen zal het vaak economisch gezien het meest interessant zijn om gebruik te maken van de eigen ICT infrastructuur. Hierdoor worden de kosten van externe diensten vermeden en wordt de beschikbaarheid verhoogd. Kleine praktijken hebben die mogelijkheden vaak niet in huis en in dat geval is onze SaaS-oplossing (Software as a Service), waarbij RSP via de webbrowser gebruikt kan worden, een interessante optie.

Een groot voordeel is dat installatie en beheer van RSP vanuit het perspectief van ICT bijzonder eenvoudig is, doordat het programma is gebaseerd op Excel en Word. Hierdoor kan het programma op elke infrastructuur probleemloos draaien, als daar Microsoft Office op beschikbaar is. RSP behoeft dus slechts gekopiëerd te worden en heeft geen ingewikkelde installatie nodig.

Met een onderhoudscontract wordt gegarandeerd dat steeds de laatste ontwikkelingen gevolgd worden van nieuwe en verbeterde testen, maar ook nieuwe functionaliteit van RSP.

Een gebruikersgroep geeft mede sturing aan de verdere ontwikkelingen van RSP. Hierdoor wordt gegarandeerd dat de laatste ontwikkelingen worden gevolgd, niet alleen wat betreft de beschikbare test-o-theek, maar ook wat betreft de veranderingen binnen de instellingen. Bovendien worden hiermee samenwerkingsverbanden tussen instellingen gestimuleerd.