Referenties

Het Roermond Score Programma wordt gebruikt door ongeveer 35 instellingen. Dat zijn voornamelijk GGZ instellingen en ziekenhuizen, maar sinds kort ook enkele kleinere psychologenpraktijken.

W.M. Snellen

W.M. Snellen

Altrecht GGZ

“Handmatig scoren is überhaupt geen optie meer, dan kunnen we ons werk niet meer uitvoeren. Winst in tijd is zeker een factor 5 per instrument. Je moet je voorstellen hoeveel personeelstijd verloren gaat met scoreverwerking; in vergelijking met de kosten van RSP zijn dit onvergelijkbare grootheden en wordt dit zo terugverdiend. Als je niet incidenteel, maar op enige schaal per patient met enige regelmaat meerdere instrumenten aanbiedt, dan moet er een geautomatiseerde scoringsprocedure bestaan. RSP is daarvoor het meest efficiënte en geschikte Scoreprogramma dat er nu bestaat.”