+31 (0)85 1306 762 info@rsp-score.nl

Een geïntegreerde totaaloplossing voor psychodiagnostiek

RSP biedt een geïntegreerde oplossing voor testen binnen uw organisatie. Binnen RSP wordt onderscheid gemaakt tussen

  • Divisies
  • Afdelingen
  • Regio’s
  • Teams

Per divisie kunnen verschillende afdelingen ieder hun eigen gegevens bewaken, ieder met hun eigen regio’s en teams. RSP biedt dan de mogelijkheid om statistische gegevens per onderdeel te genereren.

RSP is opgezet om de workflow van een testassistent en psycholoog te optimaliseren. RSP beperkt zich niet tot snelle verwerking van testscores en het maken van een uitgebreid grafisch testrapport, maar genereert ook een een gestandaardisserd conceptrapport in Microsoft Word of Open Office. Dit versnelt het maken van een eindrapport duidelijk en zorgt ervoor dat fouten worden geminimaliseerd.

Een koppeling met het EPD is voorbereid.