Verhoog kwaliteit, efficiëntie en productiviteit met RSP

RSP verbetert de kwaliteit, efficiëntie en productiviteit van een behandeling door:

  • Een cliënt zo snel mogelijk te kunnen toewijzen aan de juiste behandelaar
  • Het scoren van de testen kwalitatief te verbeteren, drastisch te vereenvoudigen en te versnellen
  • De behandelaar voldoende diagnostische details te bieden om tot een optimale behandeling te komen
  • De behandelaar te ondersteunen bij het maken van rapportage
  • De effectiviteit van de behandeling zichtbaar te maken
  • De kwaliteit van een instelling bewijsbaar te maken, ook ten opzichte van landelijke gegevens en verzekeraars
  • De mogelijkheid te bieden onderzoek te doen naar betere hulpmiddelen
  • Het proces controleerbaar te maken

RSP excellereert in psychodiagnostische testen en ondersteunt daarnaast ook Routine Outcome Monitoring (ROM). Voor wetenschappelijke of andere statistische doeleinden kunnen alle gegevens in RSP eenvoudig naar Excel of SPSS geëxporteerd worden.

 

A

Snel en eenvoudig

”%%49%%”

”Compleet:

Volledige analyses