Positionering

Binnen de Geestelijke Gezondheidszorg staat de prijs/kwaliteit-verhouding van een behandeling steeds meer op de voorgrond. Het is belangrijk dat er hulpmiddelen komen die behandelingen efficiënter maken, maar er zijn ook hulpmiddelen nodig die de kwaliteit zichtbaar en bewijsbaar maken. Het Roermond Score Programma (RSP) biedt zulke hulpmiddelen. RSP exellereert in Diagnostische testen en biedt daarnaast mogelijkheden voor effectmeting of wetenschappelijk onderzoek.

Bij Routine Outcome Monitoring worden de klachten van een cliënt gemeten d.m.v. testen die speciaal gevoelig zijn voor het meten van verandering in klachten. Vanuit de verzekeraars en researchinstituten wordt sterk de nadruk gelegd op ROM in de veronderstelling dat klachten sneller verdwijnen als terugkoppeling gegeven wordt over de mate van deze klachten, gemeten over de tijd.

Diagnostische testen zijn essentieel om te bepalen welke behandeling nodig is. Hiervoor zijn ROM testen in het algemeen niet geschikt: Men weet dan wel wèlke klachten er zijn, maar het blijft onduidelijk waardoor deze zijn ontstaan of waardoor deze in stand gehouden worden. Alleen door een duidelijke diagnose kan men tot een kort en effectief behandelplan komen. Daarvoor staan diagnostische testen ter beschikking die een analyse maken van:

  • Intelligentie en capaciteiten
  • Ontwikkelingsstoornissen
  • Gedragsstoornissen en -klachten
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Ego-structuur diagnostiek
  • Projectie-onderzoek
  • Onderzoek in het kader van specifieke beelden, zoals Autisme en ADHD-protocollen
  • Neuropsychologisch onderzoek

ROM testen excelleren in het geven van zeer beknopte resultaten. Ze zijn bedoeld voor gebruik door een groot publiek, zoals: stagiair, SPV, psycholoog, cliënt, manager en verzekeraar.

Psychodiagnostische testen moeten juist zeer gedetailleerde resultaten geven aan een psycholoog/behandelaar. Veel van deze testen vereisen begeleiding door een ervaren psychodiagnostisch werkende (PDW-er) en/of testassistent om tot betrouwbare afname en resultaten te komen. Veel van deze testen zijn bovendien auteursrechtelijk beschermd. Ook is het werken met een computer niet voor elke proefpersoon geschikt en moeten bij een neuropsychologische test ook diverse handelingen uitgevoerd worden die moeilijk digitaal uit te voeren zijn. Vandaar dat hier de zogenaamde “paper-and-pencil afname” toegepast moet worden. Het digitaal scoren en rapporteren van zulke paper-and-pencil testen wordt optimaal ondersteund door RSP.

Uiteraard is het erg belangrijk dat beide soorten testdoelen geïntegreerd kunnen worden in één systeem, zodat de resultaten van klachtentesten zowel voor ROM als voor diagnostiek gebruikt kunnen worden. RSP is een pakket dat beide mogelijkheden in zich verenigt, maar waar de nadruk ligt op de psychodiagnostische analyse.