+31 (0)85 1306 762 info@rsp-score.nl

Management – ROM

RSP biedt ook talloze mogelijkheden om kwaliteit zichtbaar en bewijsbaar te maken.

Met Routine Outcome Monitoring kan de effectiviteit van een behandeling meetbaar gemaakt worden door testresultaten op verschillende datums met elkaar te vergelijken. De resultaten kunnen grafisch worden weergegeven en kunnen als historie in de rapporten worden opgenomen.

Door een directe koppeling met SPSS kunnen deze gegevens getoetst worden aan behandelgegevens van andere instellingen (benchmarking) of zelfs gekoppeld worden aan een landelijke database.

Ook tevredenheidsonderzoeken kunnen worden afgenomen en kunnen vergeleken worden met andere instellingen.

Tenslotte kunnen ook op afdelingsniveau of op het niveau van zorgprogramma’s gegevens beschikbaar gemaakt worden.