Behandeltools

RSP is een zeer geschikt instrument ter ondersteuning van indicatiestelling en behandeling. Momenteel zijn er meer dan 250 testen beschikbaar in RSP voor jeugdigen, volwassenen en ouderen. De software is zo ontworpen dat het programma eenvoudig uitgebreid kan worden.

Gedrag

AKTG, SIMS, SS, IOA, SIG, PMT, BDHI, ZAV, BPMA, CERQ, CISS, HiPIC, IPO, NOSI, VG&O, P3, RS-NL, UCL, VK+, VG&O, AAQ-II-NL, ABVK, EQ-5D, Mini Plus, SPoNDs, TCS, ZCL, BZO, UBOS, AGS, MALT, CV-50, FRT, GKS-II, GVL, MMQ, NGT-K, NRV, OKIV-R, SOG, SOG, SSF, ADHD

Klachtenlijsten

RSP is een zeer geschikt instrument ter ondersteuning van indicatiestelling en behandeling. Met behulp van bijv. de Mini-Plus kunnen As-I diagnoses gesteld worden. Met een breed scala aan klachtenlijsten kan de ernst van de As-I klachten in beeld gebracht worden (angsten, depressies, dwangklachten,  eetproblemen, dissociatie, PTSS, etc.). Ten behoeve van de diagnostiek voor jeugdigen en adolescenten is een breed scala aan lijsten opgenomen, die ontwikkelingsproblematiek in kaart brengen. 

Klachtenlijsten

BSI, CBCL, CMAI-D, DKB-35, GIP, HADS-NL, NPI-Q, NVOS, SCL-90, SEV, VvGK, BDI, CDI, CSDD, GDS-8/15/30, MADRS, MDQ-NL, MMSE-B, PgD, Zung, BAI, FSS, POL, RSE, SAS, Scared, VAK, ZBV-K, ZBV, DNV, IDB, Y-BOCS, EDE-Q, EDES, EDE, EDI, LAV, Morgan-Russel, NVE, CAPS, VIG/IES, ZIL, DES, DIS-Q, SCID-D, SDQ-5/20, ISB, LKV-55, LKV, MAAS, MPI-DLV, Pijncoping, PCS, PDI, RAND, TSK, VAS, ESI

Persoonlijkheid

Met de in RSP opgenomen persoonlijkheidstesten kan persoonlijkheidsproblematiek op As-II DSM niveau onderzocht worden. Ter ondersteuning van de behandeling van As-II Schema Focussed Therapy zijn ook de diverse Young vragenlijsten opgenomen in RSP. Ook zijn er lijsten opgenomen die Ego-structuurdiagnostiek ondersteunen. En vrijwel alle lijsten die persoonlijkheidsdimensies in beeld brengen. Projectietesten zijn opgenomen met als doel het interpretatieproces te ondersteunen.

Persoonlijkheid

ATL, BVAQ, DIPSI, ECR, EPPS, IIP, KID-N, PDQ, SCID, SIPP, SIW, SPQ, SPQ-R, TCI, VTCI, VKP, CBSA, CBSK, Young, Neo, DAPP, HAP, MMPI, MTP-BS, NKPV, NPST, NPV, NVM, 4-PT, HTP, TAT, ZALC, ZAT, ADHD

Intelligentie

Alle gangbare intelligentietesten zijn in RSP opgenomen, zowel voor kinderen als volwassenen. 

Intelligentie

GIT, KAIT, RAKIT, WAIS, WAIS, WISC, WPPSI, Raven, SON, NLV

Neuropsychologie

In RSP is een breed assortiment aan neuropsychologische testen opgenomen waardoor neuropsychologische screeningen voor zowel jeugd, volwassenen als voor ouderen veel eenvoudiger gedaan kan worden. Ter ondersteuning van het interpretatieproces zijn waar mogelijk interpretatiegegevens opgenomen in de testrapporten.

Neuropsychologie

RBMT, WMS, 8-WT, 15-WT, Verhaaltje Babcock, Verhaaltje Bobertag Binet, Verhaaltje Diesveldt, Verhaaltje Rivermead RBMT, VLGT, Wais cijferreeksen, Benton, LLT, RVDLT, SAN Begrip van Zinnen, BBT, Benoemen Lindeboom POD, Fluency, GIT Woord Fluency, SAN, SCICA, Hooper, Klok, Poppelreuter, RMT, Wais Blokpatronen, Beery VMI, CFT, CFT, Bourdon, D2, Stroop, DKefs, TEA-Ch, TMT, BADS, Brief, FAB, K-SNAP, Meander, SDMT, TLT, WCST, ADS-6, CST, Camcog, EMCT, Kloktekenen, MMSE, MoCA, Rekenen, Toutenburger, VAT

Effectmonitoring

Per cliënt of per groep cliënten kunnen voor- en nametingen binnen één grafiek zichtbaar gemaakt worden. Metingen kunnen ook wekelijks verricht worden, om zo het effect van bepaalde interventies per cliënt (of per groep) zichtbaar te maken. Deze functie binnen RSP biedt veel mogelijkheden ter ondersteuning van de behandeling. Ook kan zo op een eerder moment besloten worden tot wijziging van een behandelplan, als uit de grafiek blijkt dat een behandeling onvoldoende effect heeft. Wanneer men deze functie inzet als ROM (Routine Outcome Monitoring) biedt deze functie ook mogelijkheden voor management en zorgverzekeraars om in de keuken van de behandelaar mee te kunnen kijken.

Monitoring

CGAS, HoNOS, KidScreen, OOO, OQ-45, PS, PUL, Benchmark ADHD en JoVo, Research Rintveld, VEK, VSKM, WHOQoL, Y-OQ-30