Testresultaten

Het test-invoer-scherm in RSP is zo ontworpen dat de ruwe testscores van een gemiddelde test binnen enkele minuten ingevoerd kunnen worden. Al terwijl de ruwe metingen ingevoerd worden controleert RSP de invoer en weet het of er nog meer tekens verwacht worden.

Ruwe scores worden ingevoerd in kolommen, voor elke test op dezelfde manier. Voor de meeste testen kan dat met het numerieke gedeelte van het toetsenbord, waardoor snel invoeren mogelijk wordt. Dit levert tijdwinst en een grotere nauwkeurigheid op vergeleken met de handmatige wijze van scoren met sjablonen en scoremallen.

Met een enkele knopdruk genereert u de resultaten en een conceptrapport, met de volgende voordelen:

  • De visuele presentatie van de testdata is van een bijzonder hoge standaard.
  • Uniform, overzichtelijk en met toevoeging van grafieken.
  • Er kunnen PDF documenten gegenereerd worden, maar ook conceptrapporten in uw eigen huisstijl in Word, die nog volledig zelf bewerkt kunnen worden.

In de praktijk wordt als gevolg van het gebruik van RSP een toename in betrouwbaarheid van interpreteren geconstateerd, waardoor er naast een forse tijdwinst ook kwaliteitsverbetering ontstaat binnen een instelling. Door de eenvoud van het hele testproces is er een opleving van test-enthousiasme bij psychologen ontstaan.

i

Conceptrapport in Word

RSP genereert automatisch conceptrapporten in MS Word, die u eventueel zelf aan kunt vullen.

Detailrapporten als PDF

Voor elke afgenomen test genereert RSP automatisch een detailrapport met daarin volledige analyses.

T

Export voor statistiek

Voor wetenschappelijk onderzoek of effectmonitoring biedt RSP een effectieve mogelijkheid voor het exporteren van de data.