+31 (0)85 1306 762 info@rsp-score.nl

Filosofie

Het Roermond Score Programma is ontwikkeld door en voor psychologen, in samenwerking met een professioneel software-bureau. Het gebruikt Microsoft Excel Spreadsheets voor de verwerking van gegevens. RSP is ontstaan en ontwikkeld in de praktijk van de ambulante hulpverlening binnen een RIAGG/GGZ-instelling, een ziekenhuis of verstandelijk gehandicaptenzorg, met een hoge werkdruk en weinig tijd voor het scoren van testen. Binnen een dergelijke werkomgeving ligt de nadruk meer op behandeling en minder op testdiagnostiek.

RSP is ontwikkeld om psychodiagnostiek breed in de organisatie te kunnen invoeren met een minimale tijdinvestering, een lage foutenmarge en een maximum aan gebruiksvriendelijkheid. Tevens werd het van belang geacht dat ook beginnende psychodiagnostici zich in korte tijd op een betrouwbare wijze een breed scala aan testen eigen kunnen maken. Daartoe zijn, naast de meetpretentie per test – waar mogelijk – ook cut-off scores, ranges, standaard deviaties, conclusies en andere kenniselementen opgenomen in de print-out van de diverse testen, zodat interpretatiefouten zo veel mogelijk vermeden worden.

RSP is uitdrukkelijk een ‘paper & pencil’-programma; d.w.z. dat cliënten de originele testformulieren handmatig invullen, waardoor de auteursrechten op de gangbare wijze worden afgedragen. De scores worden handmatig ingevoerd, hetgeen met enige oefening slechts enkele minuten tijd per test in beslag neemt. De bediening is eenvoudig en kan – na een korte instructie – door een gebruiker met minimale computerkennis, uitgevoerd worden. Het programma bewerkt de ingevoerde scores, voert berekeningen uit en geeft een goed verzorgde en compacte uitdraai met gedetailleerde item-informatie en – waar mogelijk en zinvol – een visuele presentatie d.m.v. een grafiek. Hierdoor wordt interpretatie van de scores sterk vereenvoudigd.

De testen die zijn opgenomen in het programma zijn gekozen vanuit het perspectief van de klinische praktijk, met testen voor intelligentie-, ontwikkelings-, persoonlijkheids- en gedragsonderzoek. Ook neuropsychologische tests zijn opgenomen.  Daardoor is het programma ook geschikt voor gebruik bij Ouderen en op Klinische Psychologie-afdelingen van een ziekenhuis.

Doordat het programma ook een statistische module kent, wordt het doen van statistiek, zoals effect-onderzoeken of validatie van normgroepen erg eenvoudig. Met RSP kunnen dergelijke onderzoeken over afdelingen en zelfs over instituten heen gedaan worden.