Effectmonitoring

ROM en effectrapportages in RSP

N

Meerdere metingen, van alle gangbare tests

N

Reliable Change Index (RCI) voor het meten van significante verschillen

N

Rapporten genereren met de resultaten over een periode in tabelvorm 

N

Verwerken voor statistische doeleinden

ROM metingen in RSP

ROM staat voor Routine Outcome Monitoring, wat inhoudt dat de resultaten van een zorgtraject regelmatig worden gemeten. Deze metingen kunnen inzicht bieden in zowel de individuele voortgang van een cliënt als de effectiviteit van de behandeling. Naast individuele rapporten per afname, biedt Metrisquare de mogelijkheid om een rapport te maken voor meerdere meetmomenten. Dit maakt onze oplossingen uniform en compleet.

De gegevens kunnen worden weergegeven in verschillende soorten grafieken op een dashboard, waar voor- en nametingen zichtbaar zijn per cliënt. Wekelijkse metingen kunnen worden uitgevoerd om het effect van interventies bij te houden, wat waardevol kan zijn voor de behandeling en kan leiden tot aanpassingen van het behandelplan indien nodig.

Voorbeeld ROM rapportage

Bekijk hier het voorbeeld effectrapport

Module effectmonitoring

De vragenlijsten die doorgaans gebruikt worden voor Routine Outcome Monitoring (ROM) zijn beschikbaar in RSP. Met de module effectmonitoring kun je alle gangbare psychologische tests met meerdere meetmomenten rapporteren. Bovendien kun je zulke rapporten ook maken voor de resultaten van andere tests, zoals neuropsychologische tests. Dankzij een ROM-meting kan de verandering in klachten en symptomen van een cliënt worden gemeten en geëvalueerd. Door gebruik te maken van de Reliable Change Index (RCI) bij een ROM meting kan worden bepaald of de veranderingen significant zijn. 

Eigen vragenlijsten toevoegen

Dankzij het inbouwen via Excel is geen kennis van programmeren nodig. Onze psychologisch consultants kunnen vragenlijsten voor bijvoorbeeld kwaliteits- en tevredenheidsonderzoek snel en effectief inbouwen. Hierbij kun je gebruik maken van routing en de verschillende antwoordopties zoals schuifbalken voor analoge schalen, open vragen, sorteren op volgorde, en meer. Bovendien kun je aangeven welke variabelen in de output moeten verschijnen. 

Man bekijkt ROM dashboard
Wat is het belangrijkste verschil tussen de oude en vernieuwde module effectrapportage?

Het belangrijkste verschil is dat de nieuwe module één overzicht toont van alle afgenomen testen, in plaats van aparte effectrapporten per test. Hierdoor is het makkelijker om patronen te herkennen.

Daarnaast worden de resultaten nu in tabelvorm getoond, in tegenstelling tot de grafiekvorm van de oude module.

Bovendien heette de module voorheen effectmonitoring.

Wat is de rol van de Reliable Change Index in de vernieuwde module?

De Reliable Change Index berekent of de verschillen tussen meetmomenten significant zijn. Dit helpt gebruikers om te beoordelen of de verschillen van betekenis zijn, rekening houdend met testbetrouwbaarheid en normale variatie. Bovendien verhoogt het de nauwkeurigheid en objectiviteit van de beoordeling.