ANDI-normen

  Normgegevens gebaseerd op duizenden afnames

  Sinds 2021 is RSP gekoppeld met het platform van Advanced Neuropsychological Diagnostics Infrastructure, beter bekend als ANDI. Hierdoor kunnen testscores binnen het RSP direct worden vergeleken met een uitgebreide en unieke database met normgegevens. ANDI is een gezamenlijk initiatief van de Universiteit van Amsterdam en de neuropsychologische onderzoeksgemeenschap in Nederland en België. Het biedt normgegevens voor diverse (neuro-)psychologische testvariabelen. Deze normgegevens zijn gebaseerd op duizenden afnames van gezonde proefpersonen en zijn verzameld door talrijke onderzoeksgroepen in Nederland en België.

  De normen werken met formules in plaats van tabellen. Hierdoor voorkom je dat iemand van de ene op de andere dag in een andere tabel terecht komt als hij bijvoorbeeld 19 jaar wordt. ANDI heeft ook normen die multivariaat zijn, dus combinaties van variabelen van tests.

  Multivariate vergelijkingen

  Dankzij de integratie met ANDI biedt het RSP nu ook de mogelijkheid om tests multivariaat te vergelijken. Hoewel de meeste cognitieve tests, gedragsobservatieschalen en klachtenvragenlijsten goed zijn ontwikkeld, zijn ze meestal op zichzelf staand en hebben ze elk hun eigen normgegevens. Dit betekent dat het interpreteren van deze testgegevens vanuit een statistisch perspectief een univariate benadering vereist. De diagnostische taak is echter van nature multivariaat, omdat het stellen van een diagnose vereist dat meerdere cognitieve of gedragseigenschappen tegelijkertijd en in samenhang worden geëvalueerd.

  Om deze uitdaging aan te pakken, hebben Huizenga et al. (2007) de methode van Multivariate Normative Comparisons (MNC) ontwikkeld. Met behulp van deze methode kunnen verschillende kenmerken van een cliënt worden vergeleken met die van een referentiegroep. Bij deze aanpak worden ook achtergrondvariabelen van de cliënt meegenomen om te bepalen in hoeverre de persoon afwijkt van de controlegroep. 

  Een nieuwe kijk op dezelfde meting

  Het vergelijken van resultaten met ANDI-normen kan leiden tot afwijkende bevindingen ten opzichte van vergelijkingen met klassieke normen. Dit kan om verschillende redenen voorkomen. Zo maakt ANDI gebruik van gegevens van gezonde proefpersonen uit Nederland en Vlaanderen, terwijl klassieke normen vaak gebaseerd zijn op gegevens van klinische populaties en soms zelfs buitenlandse normen. De normen die worden toegepast in ANDI zijn regressiegebaseerd, wat betekent dat de cliënt wordt beoordeeld ten opzichte van een regressielijn in plaats van een kolom in een tabel. Dit heeft als voordeel dat de gegevens geen discrete categorieën hebben en dat het aantal datapunten optimaal benut kan worden. De normen van ANDI zijn gecorrigeerd voor leeftijd, opleiding en geslacht, terwijl klassieke normen vaak slechts een correctie toepassen op een van deze factoren of zelfs helemaal geen correctie toepassen. Bovendien bevat ANDI relatief veel gegevens van de 70+ populatie, wat vaak beperkt is vertegenwoordigd in klassieke normen. 

  De ANDI-module in RSP

  Betrokken partijen en personen

  ANDI in RSP

  Als je de gegevens wilt vergelijken met de ANDI-normen, wil je natuurlijk niet alle gegevens in twee verschillende systemen moeten invoeren. Dankzij de ANDI-module kun je met één klik de testscores met de ANDI-normen vergelijken. De database bestaat uit normen voor 113 testvariabelen gebaseerd op 142.355 afnames. RSP genereert een pdf-bestand met daarin de invididuele ANDI-rapportage van de cliënt met gedetailleerde analyses van de testscores en het testprofiel.