ANDI (koppeling)

  ANDI staat voor Advanced Neuropsychological Diagnostics Infrastructure en is een vernieuwende methode voor het scoren van psychologische tests. Met ANDI-normen kunnen (neuro-)psychologen testdata van cliënten toetsen aan een grote en unieke database met normgegevens. ANDI heeft data afkomstig van 142355 afnames van gezonde proefpersonen, verzameld door middel van bevolkings-, klinisch en wetenschappelijk onderzoek.

  Gebruikers van RSP kunnen in het najaar van 2021 uitbreiden om gebruik te maken van de koppeling met het ANDI platform.

  Online vragenlijsten afnemen

  Waarom ANDI?

  ANDI is een initiatief van de Universiteit van Amsterdam en de neuropsychologische onderzoeksgemeenschap in Nederland en België. Het initiatief is tot stand gekomen op basis van drie tekortkomingen.

  Een van de tekortkomingen van klassieke normtabellen is het lage aantal referentiegegevens met weinig spreiding in leeftijdsgroepen. Ook is het niet altijd mogelijk om rekening te houden met, of te corrigeren voor, alle relevante kenmerken van de cliënt. Tests zijn vaak genormeerd voor verschillende leeftijden, maar niet voor andere relevante kenmerken zoals opleidingsniveau.

   

  Een andere tekortkoming is dat de scores enkel worden vergeleken met de normgegevens van de betreffende test. Hierdoor kan er bij toeval een afwijking worden gevonden. Het gevaar van ‘fout-positieve’ conclusies wordt groter naarmate er meer tests zijn afgenomen.

  Ten derde is er het probleem dat elk testresultaat apart wordt beoordeeld op afwijkingen van de norm zonder naar de sterke en zwakke punten in het testprofiel te kijken. Er wordt hooguit kwalitatief of intuïtief gekeken of de tests correleren. Op deze manier kunnen ongewone combinaties van testresultaten onopgemerkt blijven.

  Om bovenstaande tekortkomingen te ondervangen is het ANDI-systeem ontwikkeld.