ANDI (koppeling)

  ANDI staat voor Advanced Neuropsychological Diagnostics Infrastructure en is een platform voor neuropsychologische diagnostiek. Met ANDI-normen kunnen (neuro-)psychologen test-data van patiënten toetsen aan een grote en unieke database met normgegevens. ANDI heeft data afkomstig van duizende gezonde mensen, verzameld door middel van zowel klinisch- en wetenschappelijk onderzoek, als bevolkingsonderzoek. 

  Gebruikers van RSP kunnen in het najaar van 2021 uitbreiden om gebruik te maken van de koppeling met het ANDI platform.

  Online vragenlijsten afnemen

  Waarom ANDI?

  ANDI is een initiatief van de Universiteit van Amsterdam en de neuropsychologische onderzoeksgemeenschap in Nederland en België. Het initiatief is tot stand gekomen op basis van een aantal tekortkomingen.

  Een van de tekortkomingen van klassieke normtabellen is het lage aantal referentiegegevens met weinig spreiding in leeftijdsgroepen. Ook is het niet altijd mogelijk om rekening te houden met, of te corrigeren voor, alle relevante kenmerken van de cliënt. Tests zijn vaak genormeerd voor verschillende leeftijden, maar niet voor andere relevante kenmerkinen zoals opleidingsniveau.

  Een andere tekortkoming is dat er vaak sprake is van univariate normatieve vergelijkingen. Dat wil zeggen dat meerdere tests die in een NPO zijn afgenomen individueel worden beoordeeld op een mogelijke afwijking van de norm. 

   

  Elke score wordt vergeleken met de normgegevens van de betreffende test, hierdoor kan er bij toeval een afwijking worden gevonden. Dat kan ook terwijl de cliënt geen stoornis heeft. Het gevaar van ‘fout-positieve’ conclusies wordt groter naarmate er meer tests zijn afgenomen.

  De derde tekortkoming is dat elk testresultaat apart wordt beoordeeld op afwijkingen van de norm. Er ontbreekt een systematische manier om naar de naar sterke en zwakke punten in het testprofiel te kijken. Er wordt hooguit kwalitatief of intuïtief gekeken of de tests correleren. Op deze manier kunnen ongewone combinaties van testresultaten onopgemerkt blijven.

  Om bovenstaande tekortkomingen te ondervangen zijn ANDI-normen ontwikkeld.