RSP

Maak nu tijd voor wat echt belangrijk is

Compleet en uniform scoren

Het Roermond Score Programma (RSP) is het meest complete scoringsprogramma voor psychodiagnostisch medewerkers en
psychologen. Met RSP kun je alle gangbare tests binnen de psychodiagnostiek afnemen, scoren en rapporteren. RSP gebruikt oorspronkelijke normgegevens zoals gepubliceerd door uitgevers en in gerenommeerde vakliteratuur.

De uniforme werking van RSP zorgt voor meer efficiëntie en effectiviteit. Hand-, opzoek- en rekenwerk bij het scoren van psychologische tests wordt met RSP digitaal ondersteund. Hiermee wordt tijd bespaard bij het scoren en rapporteren en minimaliseer je de kans op fouten. De automatische digitale rapportages worden ingericht met de gewenste teksten en huisstijl, open voor eigen interpretaties.

Wil je een persoonlijk advies of meer te weten komen over onze producten? Vraag vrijblijvend een gesprek aan.

Welke tests zitten er in RSP?

RSP beschikt over meer dan 300 psychodiagnostische tests om te scoren en meer dan 80 psychodiagnostische vragenlijsten om online af te nemen. De meest gebruikte tests binnen de ambulante en klinische praktijk zijn standaard beschikbaar, inclusief alle tests aanbevolen door de GZ- en KP- opleidingsinstellingen. RSP biedt tests in alle domeinen waaronder intelligentie, cognitie en persoonlijkheid. Hieronder vind je een testoverzicht van van de testpakketten. 

Intelligentie en persoonlijkheid
GIT-2 Groninger Intelligentie Test -2
KAIT KAIT
WAIS-IV-NL Wechsler Adult Intelligence Scale IV-NL
SON-R Snijders-Oomen Niet-verbale intelligentietest
Raven’s APM Raven’s Advanced Progressive Matrices
Raven’s SPM 2.0 Raven’s Standard Progressive Matrices 2.0
Raven Coloured Ouderen Raven’s Coloured Progressive Matrices Ouderen
NLV/NART Nederlandse Leestest Volwassenen
SCID-5-P SCID-5 Gestructureerd interview persoonlijkh.st.
SCID-5-PV SCID-5 Persoonlijkheidsvragenlijst
GAPD General Assessment of Personality Disorder
VKP Vragenlijst voor Kenmerken van de Persoonlijkheid
PDQ-4+ Personality Disorder Questionnaire-4+
PPI-R Vragenlijst psychopathische persoonlijkheidstrekken
TCI / VTCI Temperament en Karakter Vragenlijst
ATL Adolescenten Temperament Lijst
EPPS/ GEPPS Edwards Personal Preference Schedule
SIPP Severity Indices of Personality Problems
SPQ-R Schizotypal Personality Questionnaire-R
IIP-32 Inventory of Interpersonal Problems
BVAQ-40 Bermond-Vorst Alexithymia Questionnaire
KID-N Kent Infant Development Scale
SIW Schaal voor Interpersoonlijke Waarden
ECR Experiences in Close Relationships
YSQ-S3 Young Schema Questionnaire Short form 3
Young Schema Young Schema Vragenlijst YSQ-L3a
Young YCI Young Conscientiousness
Young YPI Young Parenting
Young YRAI Young Vermijden
Young SMI Young Schema Mode Inventory
Young Atkinson Mode Inventory (YAMI-PM) Young Atkinson Mode Inventory
CBSA Competentie-Belevingsschaal voor Adolescenten
Neo FFI-3 NEO-FFI-3 (Big Five Persoonlijkheidsvragenlijst)
Neo PI-3 NEO-PI-3 (Big Five Persoonlijkheidsvragenlijst)
MMPI-2 Minnesota Multiphasic Personality Inventory – 2
NKPV Nederlandse Klinische Persoonlijkheids Vragenlijst
NVM Nederlandse Verkorte MMPI
MTP-BS Multiculturele Persoonlijkheidstest Big-Six
NPST Negativisme, Psychopathologie & Somatisering Test
STiP5.1 Semi-gestr. Interview Persoonlijkh.functioneren DSM-5
NPV / NPV-2 NPV-2-R Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst
HAP Hetero-Anamnetische Persoonlijkheidsvragenlijst
DAPP Dimensional Assessment of Personality Pathology
4-PT Vier Platen Test
TAT Thematic Apperception Test
ZAT-79/SCT Zinnen Aanvul Test 79
ZALC Zinnenaanvullijst Curium
HTP-Tekeningen House Tree Person Tekeningen
Klachten
4DKL Vierdimensionale Klachtenlijst
SCID-5-SV Gestr. Klin. Interview DSM-5 Syndroomstoornissen Vragenlijst
SCID-5-S Gestr. Klin. Interview DSM-5 Syndroomstoornissen
SCL-90-R Symptom Checklist – 90
BSI Brief Symptom Inventory
HADS-NL Hospital Anxiety and Depression Scales
DKB-35 Dresdner Fragen Bogen
CBCL / 6-18 Child Behavior Checklist 6-18
Prikkelbaarh.schaal Prikkelbaarheidsschaal
SCICA Semistructured Clinical Interview for Children and Adolescents
SNQ-NL Vragenlijst Sociaal Gedrag
DMFS Dutch Multifactor Fatigue Scale
SEV Sociaal-Emotionele Vragenlijst
NPI-Q Neuropsychiatrische Vragenlijst
CMAI-D Cohen-Mansfield Agitation Inventory (Dutch)
GIP Gedragsobservatieschaal Intramurale Psychogeriatrie
BDI-II-NL-R Beck Depression Inventory – II – NL – R
VOZZ Vragenlijst over zelfdoding en zelfbeschadiging
PgD Depressielijst Protocol Geriatrische Depressielijst
MDQ-NL Mood Disorder Questionnaire
CSDD Cornell Scale for Depression in Dementia
Zung-20 / SDS-20 Zung Depressie Vragenlijst
MADRS Montgomery Åsberg Depression Rating Scale
NDDI-E Neurological Disorders Depression Inventory for Epilepsy
MMSE-B Mini Mental State Examination-B / Depression
CDI-2 Children’s Depression Inventory 2
GDS-8/15/30 Geriatric Depression Scale
SASKO Vragenlijst voor sociale angst bij volwassenen
SAS Sociale Angst Schaal
BAI-NL Beck Anxiety Inventory-Nederlandse versie
RSES Rosenberg Self Esteem Scale
FSS Fear Survey Schedule
GAD-7 (DE) Gesundheitsfragebogen für Patienten
POL Paniek Opinie Lijst
ZBV Zelf-Beoordelings Vragenlijst
SCARED-NL Angst & bang zijn bij kinderen en adolescenten.
IDB Inventarisatielijst Dagelijkse Bezigheden
DNV Dwang-Neurose Vragenlijst
(C)Y-BOCS Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale
NVE Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag
EDI-II-NL Eating Disorder Inventory
EDE Eating Disorder Examination
EDE-Q Eating Disorder Examination-Questionnaire
EDES Eating Disorder Examination Scale
LAV Lichaams Attitude Vragenlijst
Morgan-Russel Morgan-Russel Outcome Assessment
VIG/IES Vragenlijst Ingrijpende Gebeurtenissen
ZIL Zelfinventarisatielijst PTSS
CRIES-13 Children’s Revised Impact of Event Scale
PCL PTSS Checklist voor de DSM-5
DIS-Q Dissociation Questionnaire
SDQ-5/20 Somatoform Dissociation Questionaire
DES/ DES II Dissociative Experience Scale
SCID-D Structured Clinical Interview for DSM-IV Dis-Stoornissen
VAS Visueel Analoge Schaal-Pijnscore
TSK Tampa Scale for Kinesiophobia
RAND-36 RAND 36-item Health Survey
CSI Central Sensitization Inventory
PDI Pain Disability Index
PCS Pain Catasthrophizing Scale
Pijncoping Inventarisatielijst Pijncoping Inventarisatielijst
ISB Inventarisatielijst Sociale Betrokkenheid
LKV Lichamelijke Klachten Vragenlijst
MAAS Mindfulness Attantion Awareness Scale
MPI-DLV Multidimensional Pain Inventory (Dutch)
ESI Eppendorfer Schizophrenie-Inventar
Gedrag en ontwikkeling
AKTG Amsterdamse Korte Termijn Geheugen
TOMM Test of Memory Malingering
Rey15 Rey 15-item Memorization Test
SS Supernormality Scale
SIMS Structured Inventory of Malingered Symptomatology
VAT-E Visual Association Test-Extended
IOA Inventarisatielijst Omgaan Met Anderen
SIG Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag
PMT Prestatie Motivatie Test
BDHI-D Buss Durkee Hostility Inventory-Dutch
ZAV Zelf-Analyse Vragenlijst
FEEL-E Emotieregulatie bij volwassenen
UCL Utrechtse Coping Lijst
VK+ VK+
P3 P3
CISS-NL Coping Inventory for Stressful Situations
CERQ Cognitive Emotion Regulation Questionnaire
CIS-20R Checklist Individuele Spankracht
BPMA Zelfbeoordelingsvragenlijst BPMA
IPO Inventory of Personality Organisation
NOSI Nijmeegse Ouderlijke Stress Index
RS-NL Resilience Scale – Nederlandse versie
TCS Test Cognitieve Stijlen
SPoNDs Schaal voor Positieve en Negatieve Denkstijl
Mini Plus M.I.N.I. Internationaal Neuropsychiatrisch Interview
AAQ-II-NL Acceptance and Action Questionaire
EQ-5D Vragenlijst kwaliteit van leven
Ziekte Cognitie Lijst Ziekte Cognitie Lijst
Faresa Burnoutcheck Faresa Burnoutcheck
UBOS Utrechtse Burn Out Schaal
BZO Beroepskeuze Zelf-onderzoek
AGS 30 Autonomielijst-Gehechtheidsschaal 30
Autonomie Autonomielijst
ADAPT Vragenlijst voor adaptief gedrag
MATE 2.1 Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie
MALT München Alkohol Test
NRV Nederlandse Relatie Vragenlijst
GKS-II GezinsKlimaatSchaal
MMQ Maudsley Marital Questionnaire
SSF Sexual Satisfaction Form
CV-50 Communicatieve Vragenlijst
AASP-Zelf Adolescent/Adult Sensory Profile – Zelfbeoordeling
PDD-SQ Pervasive Developmental Disorder-Spectrum Quoti
EQ Empathie Quoti
SQ-R Systemizing Quotient-Revised
LOT Lees de Ogen Test
VEK Vragenlijst Eigenschappen en Kwaliteiten
ADOS Autisme Diagnostisch Observatie Schema
AQ Autisme-Spectrum-Quotient
SRS(-A) Screeningslijst voor autismespectrumstoornissen
ADHD Protocol ADHD
SRZ(-i) Sociale Redzaamheidsschaal Verst. Gehan.
SRZ-Plus Sociale RedzaamheidsSchaal Plus
ESSEON Experiment Schaal Sociaal-Emotionele Ontw. Niveau
Vineland-Z Vineland Adaptive Behavior Scales
TVZ Temperamentsschaal Voor Zwakzinnigen
SGZ Storend GedragsSchaal Verstandelijk Gehan.
SOPD Schaal OntwikkelingsPsychiatrische Diagnostiek
AVZ-R Autisme- en Verwante Stoornissenschaal
OOB Observatielijst Ouder-wordende Bewoners
ADVZ Aangepaste Dementie Vragenlijst Vers. Gehan.
DVZ Dementie Vragenlijst v. Verstandelijk Gehan.
DSDS Dementieschaal voor verstandelijke gehandicapten
Neuropsychologie
RBMT (Rivermead) Rivermead Behavioural Memory Test
WMS-IV-NL Wechsler Memory Scale IV-NL
15-WT-A/B 15-Woordentest A/B
VLMT (DE) Verbaler Lern- und Merkfähigkeitstest
8-WT Acht-Woorden-Test (uit ADS-6)
VLGT Verbale Leer en Geheugen Test
Wais cijferreeksen Wais Cijferreeksen
Verhaaltje Rivermead RBMT Verhaaltje Rivermead (uit RBMT)
Verhaaltje Bobertag Binet Verhaaltje Bobertag Binet
Verhaaltje Diesveldt Verhaaltje Diesfeldt P.O.D., begrijpend lezen
Verhaaltje Babcock Verhaaltje Babcock
Benton Benton Visuele Retentie Test
LLT Location Learning Test
SAN Begrip van Zinnen SAN Begrip van Zinnen (subtest 3)
BBT Boston BenoemTaak
GIT Woord Fluency GIT Woord Fluency
Fluency Woordopnoemen
SAN Benoemen Visueel SAN Benoemen Visueel (subtest 5)
Benoemen Lindeboom POD Benoemen Visueel Lindeboom
Hooper Hooper Visual Organization Test (VOT)
ERT Emotion Recognition Test
RMT-Faces/Words Recognition Memory Test-Gezichten & Woorden
Wais Blokpatronen Wais Blokpatronen
Doolhoven Doolhoven
Klok Kijken POD Klok Kijken POD
O-zoekttest O-zoektest
VPOR Visuele Perceptie van Object en Ruimte
Poppelreuterplaten Luria Poppelreuterplaten Luria
Rey Complex Figure Test Rey Complex Figure Test
Beery VMI Development Test of Visual-Motor Integration
D2 Aandachts- en Concentratietest
Bourdon-Wiersma Bourdon-Wiersma Test
TOSSA Test of Sustained Selective Attention
DKefs-CWIT / Stroop D-KEFS Color Word Interference Test
D-KEFS TMT D-KEFS Trail Making Test
EMCT Expanded Mental Control Test
CDT Cijfer Doorstreep Test
D-KEFS Design Fluency Test D-KEFS Design Fluency Test
DKefs Tower Test D-KEFS Tower Test
K-SNAP Kaufman-Neuropsychologische screening
BADS-DP BADS – Dierentuin Plattegrond
BADS-SZ BADS – Sleutelzoektaak
BADS Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome
FAB Frontal Assessment Battery
D-KEFS TQT D-KEFS Twenty Questions Test
WCST Wisconsin Card Sorting Test
Brixton Brixton test
Meander, Luria Meander, Luria (uit ADS-6)
SDMT Symbol Digit Modalities Test
ADS-6 Amsterdamse Dementie-Screeningtest
Camcog Camdex/Camcog
VAT Visual Association Test
CST Cognitieve Screening Test
TICS-M Telefonisch Interview voor Cognitieve Status (Modified)
MoCA Montreal Cognitive Assessment
MMSE-Standaard Mini Mental State Examination, gestandaardiseerd
Toutenburger Vragenlijst Toutenburger Vragenlijst
Rekenen P.O.D. Rekenen P.O.D.
Kloktekenen Kloktekenen
Routine
FARE Forensisch Ambulante Risico Evaluatie V1
HCR-20v3 Historical Clinical Risk Management-20 v3
Intake Algemeen intakeformulier
MANSA-VN16 Manchester Short Assessment of Quality of Life
SPSS SPSS gegevens
SAPROF Structured Assessment Protective Factors Violence Risk
OOO Ouderlijke Opvattingen over Opvoeding
OQ-45.2 Outcome Questionnaire
PS Parenting Scale (verkorte versie)
VSKM Vragenlijst Sterke Kanten en Moeilijkheden
HoNOS Health of the Nation Outcome Scale
PQ-16-EL PQ-16 Ervaringenlijst
PUL Positieve Uitkomsten Lijst
WHOQoL Who Quality of Life
Benchmark ADHD en JoVo Benchmark ADHD en JoVo
Research Rintveld Research Rintveld

 

Ouderen
Raven Coloured Ouderen Raven’s Coloured Progressive Matrices Ouderen
NPI-Q Neuropsychiatrische Vragenlijst
CMAI-D Cohen-Mansfield Agitation Inventory (Dutch)
GIP Gedragsobservatieschaal Intramurale Psychogeriatrie
PgD Depressielijst Protocol Geriatrische Depressielijst
CSDD Cornell Scale for Depression in Dementia
GDS-8/15/30 Geriatric Depression Scale
Camcog Camdex/Camcog
ADS-6 Amsterdamse Dementie-Screeningtest
8-WT Acht-Woorden-Test (uit ADS-6)
CST Cognitieve Screening Test
Verhaaltje Diesveldt Verhaaltje Diesfeldt P.O.D., begrijpend lezen
Benoemen Lindeboom POD Benoemen Visueel Lindeboom
Klok Kijken POD Klok Kijken POD
Rekenen P.O.D. Rekenen P.O.D.
EMCT Expanded Mental Control Test
FAB Frontal Assessment Battery
Kloktekenen Kloktekenen
Jeugd
VG&O/ OBVL Opvoedingsbelastingslijst
VG&O/ VGFO Vragenlijst Gezinsfunctioneren volgens Ouders
ABAS-3 Schaal voor Adaptief Gedrag
PMT-K-2 Prestatie Motivatie Test voor Kinderen
FRT Familie Relatie Test
GVL Gezinsvragenlijst
VG&O/ VMG Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen
VG&O/ VSOG Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag
SOG-8 Schaal voor Ouderlijk Gedrag (-8 jaar)
HiPIC Hierarchical Personality Inventory for Children
SOG Schaal voor Ouderlijk Gedrag (ouderversie)
SOG-K Schaal voor Ouderlijk Gedrag (kind over vader/moeder)
FEEL-KJ Emotieregulatie bij kinderen en jongeren
OKIV-R Ouder-Kind Interactie Vragenlijst – Revised
NGT-K Nijmeegse Gezinsrelatie Test – Kinderversie
ABVK Amsterdamse Biografische Vragenlijst
WPPSI-IV Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence
RAKIT-2 Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test
Raven’s CPM Kind Raven’s Coloured Progressive Matrices Jeugd
WISC-V-NL Wechsler Intelligence Scale for Children V-NL
NVOS Nijmeegse vragenlijst opvoedingssituatie
SASKO-J Vragenlijst voor sociale angst bij jongeren
CBCL / 1½-5 Child Behavior Checklist 1½-5
TSCYC Trauma Symptom Checklist for Young Children
VAK 4-12 Vragenlijst voor Angst bij Kinderen
SCICA Semistructured Clinical Interview for Children and Adolescents
SEV Sociaal-Emotionele Vragenlijst
VvGK 6-16 Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen
CBCL / 6-18 Child Behavior Checklist 6-18
BYI-2-NL Beck Youth Inventories 2nd Edition – NL
SCARED-NL Angst & bang zijn bij kinderen en adolescenten.
ZBV-K Zelf-Beoordelings Vragenlijst voor Kinderen
CRIES-13 Children’s Revised Impact of Event Scale
CDI-2 Children’s Depression Inventory 2
SAS-K Sociale Angst Schaal voor Kinderen
VOZZ Vragenlijst over zelfdoding en zelfbeschadiging
BRIEF-2 Executieve Functies Gedragsvragenlijst
CELF-5-NL Clinical Evaluation of Language Fundamentals
RVDLT Rey Visual Design Learning Test
TEA-CH-NL Test of Everyday Attention for Children
Bourdon-Vos Bourdon-Vos Test
BADS-C-NL Behavioural Assessment Dysexecutive Syndrome Children
NLD-schalen De Nederlandse Non-verbale Leerstoornis schalen
SCQ Vragenlijst Sociale Communicatie
BAYLEY-III-NL Bayley Scales of Infant and Toddler Developm.
AUTI-R Schaal voor vroegkinderlijk autisme
SCVT Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test
ToM test-R Theory of Mind test Revised
AVL ADHD-Vragenlijst
VFO Vragenlijst Fundamentele Onthechting
VISK Vragenlijst Inventarisatie Sociaal gedrag Kinderen
CBSA Competentie-Belevingsschaal voor Adolescenten
ATL Adolescenten Temperament Lijst
DIPSI Dimensional Personality Symptom Itempool for Children
TAT Thematic Apperception Test
CBSK Competentie-Belevingsschaal voor Kinderen
NPV-J-3 Junior Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst-3
CGAS Children’s Global Assessment Scale
Y-OQ-30 Youth Outcome Questionnaire-30
KidScreen KidScreen-52

 

Zoek jij een test die hier niet tussen zit? Meld het in de servicedesk.

Rapportage

Met één eenvoudige klik maakt RSP automatisch rapporten van de ingevoerde scores. Je ontvangt een detailrapport in pdf-formaat voor elke afgenomen test én een conceptueel rapport met weergave van meerdere tests als .docx- of .odt-bestand die je naar wens kunt aanvullen. Dit versnelt het maken van een eindrapportage en zorgt ervoor dat fouten worden geminimaliseerd. Je kunt de rapportages in jouw eigen huisstijl genereren. Daarnaast biedt RSP een hoogwaardige visuele weergave van de testgegevens met uniformiteit en overzichtelijkheid door middel van toegevoegde grafieken. Voor effectmonitoring of wetenschappelijk onderzoek biedt RSP een effectieve mogelijkheid om gegevens te exporteren. 

  Voorbeeld conceptrapport

  icoon detailrapport

  Voorbeeld detailrapport NPV

  icoon detailrapport

  Voorbeeld detailrapport WAIS-IV

  Hoe werkt het?

  RSP biedt vele voordelen, zoals een snelle invoer van scores van geselecteerde tests, controle op de juistheid van antwoorden met behulp van teksten, opslag en opzoeken van reeds geteste cliënten, een logboek van alle afgenomen tests en effectrapportage. Het programma bewaakt leeftijdsgrenzen en opleidingsniveaus van tests, en biedt standaard normering volgens de testhandleiding met de mogelijkheid om ook ANDI-normen te gebruiken. Er kan gekozen worden uit verschillende versies van tests of normen, en tests kunnen gesorteerd worden op categorie of alfabet. Favoriete tests kunnen opgeslagen worden voor snelle toegang. 

  ”RSP heeft voor ons als Jeugd GGz organisatie duidelijk een meerwaarde. Het digitaal platform zorgt ervoor dat je als onderzoeker te allen tijde de mogelijkheid hebt je testmateriaal (ook voor jeugd) te scoren en geen kostbare tijd kwijt bent in het zoeken naar handleidingen etc. Waardevol is dat we er altijd verzekerd van zijn dat we diagnostische uitspraken doen op basis van up-to-date normen. Zelfs ANDI normen binnenkort! Goed om te zien dat RSP de focus legt op de digitale benadering van psychodiagnostiek. ”

  Anne Onnink

  Psychodiagnostisch werker, Jeugd Ggz (onderdeel Dimence Groep)

  Wil je psychologische tests digitaal afnemen? DigiDiag biedt de mogelijkheid om NPO’s en psychologische tests snel en nauwkeurig digitaal af te nemen.

  Modules

  ANDI-normen

  Sinds 2021 is het Roermond Score Programma (RSP) gekoppeld aan ANDI, een platform van de Universiteit van Amsterdam en de neuropsychologische onderzoeksgemeenschap in Nederland en België. Dit stelt gebruikers in staat om testscores binnen RSP direct te vergelijken met een grote database met normgegevens, gebaseerd op duizenden afnames van gezonde proefpersonen. Met één knopdruk kunnen gebruikers ook multivariate vergelijkingen uitvoeren, wat voordelig is voor de diagnostische taak, waarbij meerdere cognitieve of gedragseigenschappen in samenhang moeten worden geëvalueerd voor het stellen van een diagnose.

  Effectmonitoring

  Binnen één grafiek kunnen voor- en nametingen zichtbaar gemaakt worden per cliënt of per groep cliënten. Metingen kunnen ook wekelijks verricht worden, om zo het effect van bepaalde interventies per cliënt (of per groep) in kaart te brengen. Deze functie biedt veel mogelijkheden ter ondersteuning van de behandeling. Dit is zeer waardevol voor de behandeling en kan leiden tot tijdige aanpassingen van het behandelplan wanneer blijkt dat de behandeling onvoldoende effect heeft. Deze functie biedt ook mogelijkheden voor ROM (Routine Outcome Monitoring), wat het management en de zorgverzekeraars in staat stelt om mee te kijken met de behandelaar.

  Online vragenlijsten afnemen

  Het handmatig scoren van papierwerk vergt meer tijd en vergroot het risico op fouten. Met de module vragenlijsten afnemen kun je tests digitaal afnemen. Dit kan begeleid op locatie zijn, maar ook op afstand. Je maakt eenvoudig een cliënt aan en kiest de tests die klaargezet moeten worden. In het overzicht zie je de voortgang. Van tests die afgerond zijn kun je direct rapporten maken.

  SSO-koppeling

  SSO staat voor Single Sign-On en zorgt ervoor dat je maar één keer centraal hoeft in te loggen en dan automatisch aangemeld bent bij RSP. Een SSO-koppeling draagt bij aan de veiligheid binnen een instelling en bespaart tijd. Je hoeft geen inloggegevens voor RSP meer te onthouden en kunt direct aan de slag. RSP werk met de meest gangbare SSO aanbieders.

  Statistiek

  De data die je met RSP verzamelt kunnen worden geëxporteerd naar programma’s om verdere analyses uit te voeren, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek. Van de geselecteerde gegevens wordt dan een CSV-bestand (Comma Separated Value) gemaakt, waarin elke rij een proefpersoon is en elke kolom een variabele. Per cliënt kun je aangeven of de data gebruikt mogen worden voor onderzoek. De data blijven in elk geval eigendom van de insteling: Metrisquare gebruikt de data niet voor eigen onderzoek.

  EPD-koppeling

  Als je werkt met het Roermond Score Programma (RSP) is het mogelijk om gebruik te maken van een koppeling tussen RSP en het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Deze koppeling maakt het mogelijk om gegevens tussen deze twee systemen uit te wisselen. Dit kan voor bijvoorbeeld het ophalen van demografische cliënt- of patiëntgegevens, of voor het doorsturen van testresultaten aan het EPD.