+31 (0)85 1306 762 info@rsp-score.nl

Roermond Score Programma

Eén tool voor elke test

Het Roermond Score Programma (RSP) is een softwarepakket voor het scoren en rapporteren van psychologische tests in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), ziekenhuizen en verstandelijke gehandicaptenzorg. RSP richt zich op kwaliteits- en effectiviteitsverbetering binnen zulke instellingen. RSP zorgt ervoor dat tests aanzienlijk sneller gescoord kunnen worden (tot 80% sneller) met een veel lagere foutmarge. De meest gebruikte tests binnen de ambulante en klinische praktijk zijn standaard beschikbaar, inclusief alle testen aanbevolen door de GZ- en KP- opleidingsinstellingen. RSP biedt psychodiagnostiek in de breedste zin van het woord.

Door bij aanmelding meteen te testen, kunnen cliënten heel gericht naar de juiste afdeling of zorgprogramma worden verwezen. De scoring is zo gedetailleerd dat een psycholoog hiermee goed onderbouwd tot een effectief behandelplan kan komen. 

Doordat RSP de mogelijkheid biedt om automatisch een database van testgegevens op te bouwen wordt onderzoek mogelijk gemaakt.

 

RSP maakt aan de hand van de de testresultaten een conceptrapport in MS Word, waardoor een psycholoog sneller een eindrapportage kan samenstellen.

Het management kan over statistiek van de afgenomen tests beschikken. Dit levert inzicht in de stoornissen waarop getest werd. Bovendien kan men de kwaliteit van de instelling aantoonbaar en bewijsbaar maken.

Vrijblijvend adviesgesprek en gratis demonstratie op uw locatie

We komen graag op uw locatie het Roermond Score Programma presenteren en verkennen dan samen met u en uw team de verdere mogelijkheden. Er zijn geen kosten verbonden aan de demonstratie en het gesprek.

Uniform en eenvoudig

Alle ruim 250 beschikbare tests worden in RSP op dezelfde uniforme, eenvoudige en snelle manier ingevoerd. Er is daardoor een zeer geringe leercurve.

In RSP worden databestanden met cliëntgegevens bijgehouden. Door de snelle en gebruiksvriendelijke koppeling met SPSS kan een grote variëteit aan onderzoeken worden gerealiseerd. Zo kan men bijvoorbeeld de effectiviteit van een groepsprogramma bepalen, kan er wetenschappelijk onderzoek worden gedaan of kunnen nieuwe normen worden ontwikkeld. Hierdoor wordt een stimulans gegeven om de kwaliteit van zorg van de instelling te verbeteren.

 

Intelligentie

GIT, KAIT, RAKIT, WAIS-III, WAIS-IV, WISC-III, WISC-V, WPPSI, Raven, SON, NLV

Persoonlijkheid

ATL, BVAQ, DIPSI, ECR, EPPS, IIP, KID-N, PDQ, SCID, SIPP, SIW, SPQ, SPQ-R, TCI, VTCI, VKP, CBSA, CBSK, Young, Neo, DAPP, HAP, MMPI, MTP-BS, NKPV, NPST, NPV, NVM, 4-PT, HTP, TAT, ZALC, ZAT, ADHD
P

Binnenkort beschikbaar

Brixton, WMS-IV-NL, DMFS, BAYLEY-III, TOSSA, VLGT2

O

Klachten

BSI, CBCL, CMAI-D, DKB-35, GIP, HADS-NL, NPI-Q, NVOS, SCL-90, SEV, VvGK, BDI, CDI, CSDD, GDS-8/15/30, MADRS, MDQ-NL, MMSE-B, PgD, Zung, BAI, FSS, POL, RSE, SAS, Scared, VAK, ZBV-K, ZBV, DNV, IDB, Y-BOCS, EDE-Q, EDES, EDE, EDI, LAV, Morgan-Russel, NVE, CAPS, VIG/IES, ZIL, DES, DIS-Q, SCID-D, SDQ-5/20, ISB, LKV-55, LKV, MAAS, MPI-DLV, Pijncoping, PCS, PDI, RAND, TSK, VAS, ESI
A

Ontwikkeling

AASP, NLD, SCVT, VFO, ADOS, AQ, EQ, LOT, PDD-SQ, SCQ, SRS, ToM, VISK, ADHD, AVL, ADVZ, AVZ-R, DSDS, DVZ, ESSEON, OOB, SGZ, SOPD, SRZ, TVZ, Vineland

Cognitieve functies

RBMT, WMS-R, 8-WT, 15-WT, Verhaaltje Babcock, Verhaaltje Bobertag Binet, Verhaaltje Diesveldt, Verhaaltje Rivermead RBMT, VLGT, Wais cijferreeksen, Benton, LLT, RVDLT, SAN Begrip van Zinnen, BBT, Benoemen Lindeboom POD, Fluency, GIT Woord Fluency, SAN, SCICA, Hooper, Klok, Poppelreuter, RMT, Wais Blokpatronen, Beery VMI, CFT, CFT, Bourdon, D2, Stroop, DKefs, TEA-Ch, TMT, BADS, Brief, FAB, K-SNAP, Meander, SDMT, TLT, WCST, ADS-6, CST, Camcog, EMCT, Kloktekenen, MMSE, MoCA, Rekenen, Toutenburger, VAT,

Human resources

BIP, C-Scan, DAT
*

Monitoring

CGAS, HoNOS, KidScreen, OOO, OQ-45, PS, PUL, Benchmark ADHD en JoVo, Research Rintveld, VEK, VSKM, WHOQoL, Y-OQ-30

Gedrag

AKTG, SIMS, SS, IOA, SIG, PMT, BDHI, ZAV, BPMA, CERQ, CISS, HiPIC, IPO, NOSI, VG&O, P3, RS-NL, UCL, VK+, VG&O, AAQ-II-NL, ABVK, EQ-5D, Mini Plus, SPoNDs, TCS, ZCL, BZO, UBOS, AGS, MALT, CV-50, FRT, GKS-II, GVL, MMQ, NGT-K, NRV, OKIV-R, SOG, SOG, SSF, ADHD