RSP

Maak nu tijd voor wat echt belangrijk is

Compleet en uniform scoren

Als psycholoog of psychodiagnostisch medewerker wil je een scoringsprogramma dat niet alleen effectief is, maar ook flexibel en efficiënt werkt. Het Roermond Score Programma (RSP) biedt precies dat. Met RSP kun je moeiteloos alle gangbare tests afnemen, scoren en rapporteren. Handmatige berekeningen en zoekwerk behoren tot het verleden dankzij de digitale ondersteuning van RSP bij het scoren van psychologische tests. Dit bespaart niet alleen tijd, maar minimaliseert ook de kans op fouten. Bovendien maakt RSP gebruik van originele normgegevens zoals gepubliceerd door uitgevers en in toonaangevende vakliteratuur.

Dit programma stroomlijnt niet alleen je werkproces, maar zorgt er ook voor dat je consistentie behoudt. Of het nu gaat om intelligentie-, persoonlijkheids- of cognitieve tests, RSP biedt een uniforme en uitgebreide aanpak, waardoor je meer tijd kunt besteden aan wat jij belangrijk vindt. De automatische digitale rapportages worden ingericht met de gewenste teksten en huisstijl, open voor eigen interpretaties. 

Wil je een persoonlijk advies of meer te weten komen over onze producten? Vraag vrijblijvend een gesprek aan.

Welke tests zitten er in RSP?

RSP beschikt over meer dan 300 psychodiagnostische tests om te scoren en meer dan 80 psychodiagnostische vragenlijsten om digitaal af te nemen. De meest gebruikte tests binnen de ambulante en klinische praktijk zijn standaard beschikbaar, inclusief alle tests aanbevolen door de GZ- en KP- opleidingsinstellingen. RSP biedt tests in alle domeinen waaronder intelligentie, cognitie en persoonlijkheid. Hieronder vind je een testoverzicht van van de testpakketten.

Intelligentie en persoonlijkheid
4-PT Vier Platen Test
ATL Adolescenten Temperament Lijst
BVAQ-40 Bermond-Vorst Alexithymia Questionnaire
CBSA Competentie-Belevingsschaal voor Adolescenten
DAPP Dimensional Assessment of Personality Pathology
ECR Experiences in Close Relationships
EPPS/ GEPPS Edwards Personal Preference Schedule
GAPD General Assessment of Personality Disorder
GIT-2 Groninger Intelligentie Test -2
HAP Hetero-Anamnetische Persoonlijkheidsvragenlijst
HTP-Tekeningen House Tree Person Tekeningen
IIP-32 Inventory of Interpersonal Problems
KAIT KAIT
KID-N Kent Infant Development Scale
MMPI-2 Minnesota Multiphasic Personality Inventory – 2
MTP-BS Multiculturele Persoonlijkheidstest Big-Six
Neo FFI-3 NEO-FFI-3 (Big Five Persoonlijkheidsvragenlijst)
Neo PI-3 NEO-PI-3 (Big Five Persoonlijkheidsvragenlijst)
NKPV Nederlandse Klinische Persoonlijkheids Vragenlijst
NLV/NART Nederlandse Leestest Volwassenen
NPST Negativisme, Psychopathologie & Somatisering Test
NPV / NPV-2 NPV-2-R Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst
NVM Nederlandse Verkorte MMPI
PDQ-4+ Personality Disorder Questionnaire-4+
PPI-R Vragenlijst psychopathische persoonlijkheidstrekken
Raven Coloured Ouderen Raven’s Coloured Progressive Matrices Ouderen
Raven’s APM Raven’s Advanced Progressive Matrices
Raven’s SPM 2.0 Raven’s Standard Progressive Matrices 2.0
SCID-5-P SCID-5 Gestructureerd interview persoonlijkh.st.
SCID-5-PV SCID-5 Persoonlijkheidsvragenlijst
SIPP Severity Indices of Personality Problems
SIW Schaal voor Interpersoonlijke Waarden
SON-R Snijders-Oomen Niet-verbale intelligentietest
SPQ-R Schizotypal Personality Questionnaire-R
STiP5.1 Semi-gestr. Interview Persoonlijkh.functioneren DSM-5
TAT Thematic Apperception Test
TCI / VTCI Temperament en Karakter Vragenlijst
VKP Vragenlijst voor Kenmerken van de Persoonlijkheid
WAIS-IV-NL Wechsler Adult Intelligence Scale IV-NL
Young Atkinson Mode Inventory (YAMI-PM) Young Atkinson Mode Inventory
Young Schema Young Schema Vragenlijst YSQ-L3a
Young SMI Young Schema Mode Inventory
Young YCI Young Conscientiousness
Young YPI Young Parenting
Young YRAI Young Vermijden
YSQ-S3 Young Schema Questionnaire Short form 3
ZALC Zinnenaanvullijst Curium
ZAT-79/SCT Zinnen Aanvul Test 79
Klachten
(C)Y-BOCS Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale
4DKL Vierdimensionale Klachtenlijst
BAI-NL Beck Anxiety Inventory-Nederlandse versie
BDI-II-NL-R Beck Depression Inventory – II – NL – R
Benchmark ADHD en JoVo Benchmark ADHD en JoVo
BSI Brief Symptom Inventory
CBCL / 6-18 Child Behavior Checklist 6-18
CDI-2 Children’s Depression Inventory 2
CMAI-D Cohen-Mansfield Agitation Inventory (Dutch)
CRIES-13 Children’s Revised Impact of Event Scale
CSDD Cornell Scale for Depression in Dementia
CSI Central Sensitization Inventory
DES/ DES II Dissociative Experience Scale
DIS-Q Dissociation Questionnaire
DKB-35 Dresdner Fragen Bogen
DMFS Dutch Multifactor Fatigue Scale
DNV Dwang-Neurose Vragenlijst
EDE Eating Disorder Examination
EDE-Q Eating Disorder Examination-Questionnaire
EDES Eating Disorder Examination Scale
EDI-II-NL Eating Disorder Inventory
ESI Eppendorfer Schizophrenie-Inventar
FARE Forensisch Ambulante Risico Evaluatie V1
FSS Fear Survey Schedule
GAD-7 (DE) Gesundheitsfragebogen für Patienten
GDS-8/15/30 Geriatric Depression Scale
GIP Gedragsobservatieschaal Intramurale Psychogeriatrie
HADS-NL Hospital Anxiety and Depression Scales
HCR-20v3 Historical Clinical Risk Management-20 v3
HoNOS Health of the Nation Outcome Scale
IDB Inventarisatielijst Dagelijkse Bezigheden
Intake Algemeen intakeformulier
ISB Inventarisatielijst Sociale Betrokkenheid
LAV Lichaams Attitude Vragenlijst
LKV Lichamelijke Klachten Vragenlijst
MAAS Mindfulness Attantion Awareness Scale
MADRS Montgomery Åsberg Depression Rating Scale
MANSA-VN16 Manchester Short Assessment of Quality of Life
MDQ-NL Mood Disorder Questionnaire
MMSE-B Mini Mental State Examination-B / Depression
Morgan-Russel Morgan-Russel Outcome Assessment
MPI-DLV Multidimensional Pain Inventory (Dutch)
NDDI-E Neurological Disorders Depression Inventory for Epilepsy
NPI-Q Neuropsychiatrische Vragenlijst
NVE Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag
OOO Ouderlijke Opvattingen over Opvoeding
OQ-45.2 Outcome Questionnaire
PCL PTSS Checklist voor de DSM-5
PCS Pain Catasthrophizing Scale
PDI Pain Disability Index
PgD Depressielijst Protocol Geriatrische Depressielijst
Pijncoping Inventarisatielijst Pijncoping Inventarisatielijst
POL Paniek Opinie Lijst
PQ-16-EL PQ-16 Ervaringenlijst
Prikkelbaarh.schaal Prikkelbaarheidsschaal
PS Parenting Scale (verkorte versie)
PUL Positieve Uitkomsten Lijst
RAND-36 RAND 36-item Health Survey
Research Rintveld Research Rintveld
RSES Rosenberg Self Esteem Scale
SAPROF Structured Assessment Protective Factors Violence Risk
SAS Sociale Angst Schaal
SASKO Vragenlijst voor sociale angst bij volwassenen
SCARED-NL Angst & bang zijn bij kinderen en adolescenten.
SCICA Semistructured Clinical Interview for Children and Adolescents
SCID-5-S Gestr. Klin. Interview DSM-5 Syndroomstoornissen
SCID-5-SV Gestr. Klin. Interview DSM-5 Syndroomstoornissen Vragenlijst
SCID-D Structured Clinical Interview for DSM-IV Dis-Stoornissen
SCL-90-R Symptom Checklist – 90
SDQ-5/20 Somatoform Dissociation Questionaire
SEV Sociaal-Emotionele Vragenlijst
SNQ-NL Vragenlijst Sociaal Gedrag
TSK Tampa Scale for Kinesiophobia
VAS Visueel Analoge Schaal-Pijnscore
VIG/IES Vragenlijst Ingrijpende Gebeurtenissen
VOZZ Vragenlijst over zelfdoding en zelfbeschadiging
VSKM Vragenlijst Sterke Kanten en Moeilijkheden
WHOQoL Who Quality of Life
ZBV Zelf-Beoordelings Vragenlijst
ZIL Zelfinventarisatielijst PTSS
Zung-20 / SDS-20 Zung Depressie Vragenlijst
Gedrag en ontwikkeling
AAQ-II-NL Acceptance and Action Questionaire
AASP-Zelf Adolescent/Adult Sensory Profile – Zelfbeoordeling
ADAPT Vragenlijst voor adaptief gedrag
ADHD Protocol ADHD
ADOS Autisme Diagnostisch Observatie Schema
ADVZ Aangepaste Dementie Vragenlijst Vers. Gehan.
AGS 30 Autonomielijst-Gehechtheidsschaal 30
AKTG Amsterdamse Korte Termijn Geheugen
AQ Autisme-Spectrum-Quotient
Autonomie Autonomielijst
AVZ-R Autisme- en Verwante Stoornissenschaal
BDHI-D Buss Durkee Hostility Inventory-Dutch
BPMA Zelfbeoordelingsvragenlijst BPMA
BZO Beroepskeuze Zelf-onderzoek
CERQ Cognitive Emotion Regulation Questionnaire
CIS-20R Checklist Individuele Spankracht
CISS-NL Coping Inventory for Stressful Situations
CV-50 Communicatieve Vragenlijst
DSDS Dementieschaal voor verstandelijke gehandicapten
DVZ Dementie Vragenlijst v. Verstandelijk Gehan.
EQ Empathie Quoti
EQ-5D Vragenlijst kwaliteit van leven
ESSEON Experiment Schaal Sociaal-Emotionele Ontw. Niveau
Faresa Burnoutcheck Faresa Burnoutcheck
FEEL-E Emotieregulatie bij volwassenen
GKS-II GezinsKlimaatSchaal
IOA Inventarisatielijst Omgaan Met Anderen
IPO Inventory of Personality Organisation
LOT Lees de Ogen Test
MALT München Alkohol Test
MATE 2.1 Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie
Mini Plus M.I.N.I. Internationaal Neuropsychiatrisch Interview
MMQ Maudsley Marital Questionnaire
NOSI Nijmeegse Ouderlijke Stress Index
NRV Nederlandse Relatie Vragenlijst
OOB Observatielijst Ouder-wordende Bewoners
P3 P3
PDD-SQ Pervasive Developmental Disorder-Spectrum Quoti
PMT Prestatie Motivatie Test
Rey15 Rey 15-item Memorization Test
RS-NL Resilience Scale – Nederlandse versie
SGZ Storend GedragsSchaal Verstandelijk Gehan.
SIG Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag
SIMS Structured Inventory of Malingered Symptomatology
SOPD Schaal OntwikkelingsPsychiatrische Diagnostiek
SPoNDs Schaal voor Positieve en Negatieve Denkstijl
SQ-R Systemizing Quotient-Revised
SRS(-A) Screeningslijst voor autismespectrumstoornissen
SRZ(-i) Sociale Redzaamheidsschaal Verst. Gehan.
SRZ-Plus Sociale RedzaamheidsSchaal Plus
SS Supernormality Scale
SSF Sexual Satisfaction Form
TCS Test Cognitieve Stijlen
TOMM Test of Memory Malingering
TVZ Temperamentsschaal Voor Zwakzinnigen
UBOS Utrechtse Burn Out Schaal
UCL Utrechtse Coping Lijst
VAT-E Visual Association Test-Extended
VEK Vragenlijst Eigenschappen en Kwaliteiten
Vineland-Z Vineland Adaptive Behavior Scales
VK+ VK+
ZAV Zelf-Analyse Vragenlijst
Ziekte Cognitie Lijst Ziekte Cognitie Lijst
Neuropsychologie
15-WT-A/B 15-Woordentest A/B
8-WT Acht-Woorden-Test (uit ADS-6)
ADS-6 Amsterdamse Dementie-Screeningtest
BADS Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome
BADS-DP BADS – Dierentuin Plattegrond
BADS-SZ BADS – Sleutelzoektaak
BBT Boston BenoemTaak
Beery VMI Development Test of Visual-Motor Integration
Benoemen Lindeboom POD Benoemen Visueel Lindeboom
Benton Benton Visuele Retentie Test
Bourdon-Wiersma Bourdon-Wiersma Test
Brixton Brixton test
Camcog Camdex/Camcog
CDT Cijfer Doorstreep Test
CST Cognitieve Screening Test
D2 Aandachts- en Concentratietest
D-KEFS Design Fluency Test D-KEFS Design Fluency Test
D-KEFS TMT D-KEFS Trail Making Test
DKefs Tower Test D-KEFS Tower Test
D-KEFS TQT D-KEFS Twenty Questions Test
DKefs-CWIT / Stroop D-KEFS Color Word Interference Test
Doolhoven Doolhoven
EMCT Expanded Mental Control Test
ERT Emotion Recognition Test
FAB Frontal Assessment Battery
Fluency Woordopnoemen
GIT Woord Fluency GIT Woord Fluency
Hooper Hooper Visual Organization Test (VOT)
Klok Kijken POD Klok Kijken POD
Kloktekenen Kloktekenen
K-SNAP Kaufman-Neuropsychologische screening
LLT Location Learning Test
Meander, Luria Meander, Luria (uit ADS-6)
MMSE-Standaard Mini Mental State Examination, gestandaardiseerd
MoCA Montreal Cognitive Assessment
O-zoekttest O-zoektest
Poppelreuterplaten Luria Poppelreuterplaten Luria
RBMT (Rivermead) Rivermead Behavioural Memory Test
Rekenen P.O.D. Rekenen P.O.D.
Rey Complex Figure Test Rey Complex Figure Test
RMT-Faces/Words Recognition Memory Test-Gezichten & Woorden
SAN Begrip van Zinnen SAN Begrip van Zinnen (subtest 3)
SAN Benoemen Visueel SAN Benoemen Visueel (subtest 5)
SDMT Symbol Digit Modalities Test
TICS-M Telefonisch Interview voor Cognitieve Status (Modified)
TOSSA Test of Sustained Selective Attention
Toutenburger Vragenlijst Toutenburger Vragenlijst
VAT Visual Association Test
Verhaaltje Babcock Verhaaltje Babcock
Verhaaltje Bobertag Binet Verhaaltje Bobertag Binet
Verhaaltje Diesveldt Verhaaltje Diesfeldt P.O.D., begrijpend lezen
Verhaaltje Rivermead RBMT Verhaaltje Rivermead (uit RBMT)
VLGT Verbale Leer en Geheugen Test
VLMT (DE) Verbaler Lern- und Merkfähigkeitstest
VPOR Visuele Perceptie van Object en Ruimte
Wais Blokpatronen Wais Blokpatronen
Wais cijferreeksen Wais Cijferreeksen
WCST Wisconsin Card Sorting Test
WMS-IV-NL Wechsler Memory Scale IV-NL
Ouderen
8-WT Acht-Woorden-Test (uit ADS-6)
ADS-6 Amsterdamse Dementie-Screeningtest
Benoemen Lindeboom POD Benoemen Visueel Lindeboom
Camcog Camdex/Camcog
CMAI-D Cohen-Mansfield Agitation Inventory (Dutch)
CSDD Cornell Scale for Depression in Dementia
CST Cognitieve Screening Test
EMCT Expanded Mental Control Test
FAB Frontal Assessment Battery
GDS-8/15/30 Geriatric Depression Scale
GIP Gedragsobservatieschaal Intramurale Psychogeriatrie
Klok Kijken POD Klok Kijken POD
Kloktekenen Kloktekenen
NPI-Q Neuropsychiatrische Vragenlijst
PgD Depressielijst Protocol Geriatrische Depressielijst
Raven Coloured Ouderen Raven’s Coloured Progressive Matrices Ouderen
Rekenen P.O.D. Rekenen P.O.D.
Verhaaltje Diesveldt Verhaaltje Diesfeldt P.O.D., begrijpend lezen
Jeugd
ABAS-3 Schaal voor Adaptief Gedrag
ABVK Amsterdamse Biografische Vragenlijst
ATL Adolescenten Temperament Lijst
AUTI-R Schaal voor vroegkinderlijk autisme
AVL ADHD-Vragenlijst
BADS-C-NL Behavioural Assessment Dysexecutive Syndrome Children
BAYLEY-III-NL Bayley Scales of Infant and Toddler Developm.
Bourdon-Vos Bourdon-Vos Test
BRIEF-2 Executieve Functies Gedragsvragenlijst
BYI-2-NL Beck Youth Inventories 2nd Edition – NL
CBCL / 1½-5 Child Behavior Checklist 1½-5
CBCL / 6-18 Child Behavior Checklist 6-18
CBSA Competentie-Belevingsschaal voor Adolescenten
CBSK Competentie-Belevingsschaal voor Kinderen
CDI-2 Children’s Depression Inventory 2
CELF-5-NL Clinical Evaluation of Language Fundamentals
CGAS Children’s Global Assessment Scale
CRIES-13 Children’s Revised Impact of Event Scale
DIPSI Dimensional Personality Symptom Itempool for Children
FEEL-KJ Emotieregulatie bij kinderen en jongeren
FRT Familie Relatie Test
GVL Gezinsvragenlijst
HiPIC Hierarchical Personality Inventory for Children
KidScreen KidScreen-52
NGT-K Nijmeegse Gezinsrelatie Test – Kinderversie
NLD-schalen De Nederlandse Non-verbale Leerstoornis schalen
NPV-J-3 Junior Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst-3
NVOS Nijmeegse vragenlijst opvoedingssituatie
OKIV-R Ouder-Kind Interactie Vragenlijst – Revised
PMT-K-2 Prestatie Motivatie Test voor Kinderen
RAKIT-2 Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test
Raven’s CPM Kind Raven’s Coloured Progressive Matrices Jeugd
RVDLT Rey Visual Design Learning Test
SAS-K Sociale Angst Schaal voor Kinderen
SASKO-J Vragenlijst voor sociale angst bij jongeren
SCARED-NL Angst & bang zijn bij kinderen en adolescenten.
SCICA Semistructured Clinical Interview for Children and Adolescents
SCQ Vragenlijst Sociale Communicatie
SCVT Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test
SEV Sociaal-Emotionele Vragenlijst
SOG Schaal voor Ouderlijk Gedrag (ouderversie)
SOG-8 Schaal voor Ouderlijk Gedrag (-8 jaar)
SOG-K Schaal voor Ouderlijk Gedrag (kind over vader/moeder)
TAT Thematic Apperception Test
TEA-CH-NL Test of Everyday Attention for Children
ToM test-R Theory of Mind test Revised
TSCYC Trauma Symptom Checklist for Young Children
VAK 4-12 Vragenlijst voor Angst bij Kinderen
VFO Vragenlijst Fundamentele Onthechting
VG&O/ OBVL Opvoedingsbelastingslijst
VG&O/ VGFO Vragenlijst Gezinsfunctioneren volgens Ouders
VG&O/ VMG Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen
VG&O/ VSOG Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag
VISK Vragenlijst Inventarisatie Sociaal gedrag Kinderen
VOZZ Vragenlijst over zelfdoding en zelfbeschadiging
VvGK 6-16 Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen
WISC-V-NL Wechsler Intelligence Scale for Children V-NL
WPPSI-IV Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence
Y-OQ-30 Youth Outcome Questionnaire-30
ZBV-K Zelf-Beoordelings Vragenlijst voor Kinderen

Zoek jij een test die hier niet tussen zit? Meld het in de servicedesk.

Rapportages

Met één eenvoudige klik maakt RSP automatisch rapporten van de ingevoerde scores. Je ontvangt een detailrapport in pdf-formaat voor elke afgenomen test én een conceptueel rapport met weergave van meerdere tests als .docx- of .odt-bestand die je naar wens kunt aanvullen. Dit versnelt het maken van een eindrapportage en zorgt ervoor dat fouten worden geminimaliseerd. Je kunt de rapportages in jouw eigen huisstijl genereren. Daarnaast biedt RSP een hoogwaardige visuele weergave van de testgegevens met uniformiteit en overzichtelijkheid door middel van toegevoegde grafieken. Het unieke aspect van RSP is dat het rapportageproces volledig geautomatiseerd kan worden uitgevoerd, terwijl het ook mogelijk is om zelf de regie te houden en de rapporten naar eigen inzicht aan te passen. Voor effectmonitoring of wetenschappelijk onderzoek biedt RSP een effectieve mogelijkheid om gegevens te exporteren. 

  Voorbeeld conceptrapport

  icoon detailrapport

  Voorbeeld detailrapport NPV

  icoon detailrapport

  Voorbeeld detailrapport WAIS-IV

  Hoe werkt het?

  RSP biedt vele voordelen, zoals een snelle invoer van scores van geselecteerde tests, controle op de juistheid van antwoorden met behulp van teksten, opslag en opzoeken van reeds geteste cliënten, een logboek van alle afgenomen tests en effectrapportage. Het programma bewaakt leeftijdsgrenzen en opleidingsniveaus van tests, en biedt standaard normering volgens de testhandleiding met de mogelijkheid om ook ANDI-normen te gebruiken. Er kan gekozen worden uit verschillende versies van tests of normen, en tests kunnen gesorteerd worden op categorie of alfabet. Favoriete tests kunnen opgeslagen worden voor snelle toegang. 

  ”RSP heeft voor ons als Jeugd GGz organisatie duidelijk een meerwaarde. Het digitaal platform zorgt ervoor dat je als onderzoeker te allen tijde de mogelijkheid hebt je testmateriaal (ook voor jeugd) te scoren en geen kostbare tijd kwijt bent in het zoeken naar handleidingen etc. Waardevol is dat we er altijd verzekerd van zijn dat we diagnostische uitspraken doen op basis van up-to-date normen. Zelfs ANDI-normen! Goed om te zien dat RSP de focus legt op de digitale benadering van psychodiagnostiek. ”

  Anne Onnink

  Psychodiagnostisch werker, Jeugd Ggz (onderdeel Dimence Groep)

  Wil je psychologische tests digitaal afnemen? DigiDiag biedt de mogelijkheid om NPO’s en psychologische tests snel en nauwkeurig digitaal af te nemen.

  Modules

  ANDI-normen

  Sinds 2021 is het Roermond Score Programma (RSP) gekoppeld aan ANDI, een platform van de Universiteit van Amsterdam en de neuropsychologische onderzoeksgemeenschap in Nederland en België. Dit stelt gebruikers in staat om testscores binnen RSP direct te vergelijken met een grote database met normgegevens, gebaseerd op duizenden afnames van gezonde proefpersonen. Met één knopdruk kunnen gebruikers ook multivariate vergelijkingen uitvoeren, wat voordelig is voor de diagnostische taak, waarbij meerdere cognitieve of gedragseigenschappen in samenhang moeten worden geëvalueerd voor het stellen van een diagnose.

  Effectmonitoring

  Binnen één grafiek kunnen voor- en nametingen zichtbaar gemaakt worden per cliënt of per groep cliënten. Metingen kunnen ook wekelijks verricht worden, om zo het effect van bepaalde interventies per cliënt (of per groep) in kaart te brengen. Deze functie biedt veel mogelijkheden ter ondersteuning van de behandeling. Dit is zeer waardevol voor de behandeling en kan leiden tot tijdige aanpassingen van het behandelplan wanneer blijkt dat de behandeling onvoldoende effect heeft. Deze functie biedt ook mogelijkheden voor ROM (Routine Outcome Monitoring), wat het management en de zorgverzekeraars in staat stelt om mee te kijken met de behandelaar.

  Digitaal vragenlijsten afnemen

  Het handmatig scoren van papierwerk vergt meer tijd en vergroot het risico op fouten. Met de module vragenlijsten afnemen kun je tests digitaal afnemen. Dit kan begeleid op locatie zijn, maar ook op afstand. Je maakt eenvoudig een cliënt aan en kiest de tests die klaargezet moeten worden. In het overzicht zie je de voortgang. Van tests die afgerond zijn kun je direct rapporten maken.

  SSO-koppeling

  SSO staat voor Single Sign-On en zorgt ervoor dat je maar één keer centraal hoeft in te loggen en dan automatisch aangemeld bent bij RSP. Een SSO-koppeling draagt bij aan de veiligheid binnen een instelling en bespaart tijd. Je hoeft geen inloggegevens voor RSP meer te onthouden en kunt direct aan de slag. RSP werk met de meest gangbare SSO aanbieders.

  Statistiek

  De data die je met RSP verzamelt kunnen worden geëxporteerd naar programma’s om verdere analyses uit te voeren, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek. Van de geselecteerde gegevens wordt dan een CSV-bestand (Comma Separated Value) gemaakt, waarin elke rij een proefpersoon is en elke kolom een variabele. Per cliënt kun je aangeven of de data gebruikt mogen worden voor onderzoek. De data blijven in elk geval eigendom van de instelling: Metrisquare gebruikt de data niet voor eigen onderzoek.

  EPD-koppeling

  Als je werkt met het RSP is het mogelijk om gebruik te maken van een koppeling tussen RSP en het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Deze koppeling maakt het mogelijk om gegevens tussen deze twee systemen uit te wisselen. Dit kan voor bijvoorbeeld het ophalen van demografische cliëntgegevens en/of voor het doorsturen van testresultaten aan het EPD. Dit scheelt extra invoerwerk en verkleint de kans op fouten.