Snel en uniform scoren en rapporteren

Roermond Score Programma

Paper-and-pencil tests digitaal scoren

Eén tool voor elke test

Het Roermond Score Programma (RSP) is een systeem voor het digitaal scoren en rapporteren van psychologische tests in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), medische psychologie, revalidatiezorg, ouderenzorg en forensische zorg.

RSP richt zich op kwaliteits- en effectiviteitsverbetering binnen zulke instellingen.

Hand-, opzoek- en rekenwerk bij het scoren van psychologische tests wordt met RSP digitaal ondersteund. Hiermee wordt tot 80% tijd bespaard bij het scoren en rapporteren. Het programma verzorgt automatische digitale rapportage. De meest gebruikte tests binnen de ambulante en klinische praktijk zijn standaard beschikbaar, inclusief alle tests aanbevolen door de GZ- en KP- opleidingsinstellingen.

Hoe werkt het scoreprogramma?

Beschikbare tests in RSP per testpakket

Intelligentie en Persoonlijkheid
GIT-2 Groninger Intelligentie Test -2
KAIT KAIT
WAIS-IV-NL Wechsler Adult Intelligence Scale IV-NL
Raven's APM Raven's Advanced Progressive Matrices
Raven's SPM 2.0 Raven's Standard Progressive Matrices 2.0
Raven Coloured Ouderen Raven's Coloured Progressive Matrices Ouderen
NLV/NART Nederlandse Leestest Volwassenen
SCID-5-P SCID-5 Gestructureerd interview persoonlijkh.st.
SCID-5-PV SCID-5 Persoonlijkheidsvragenlijst
VKP Vragenlijst voor Kenmerken van de Persoonlijkheid
PDQ-4+ Personality Disorder Questionnaire-4+
TCI / VTCI Temperament en Karakter Vragenlijst
EPPS/ GEPPS Edwards Personal Preference Schedule
SIPP Severity Indices of Personality Problems
SPQ-R Schizotypal Personality Questionnaire-R
IIP-32 Inventory of Interpersonal Problems
BVAQ-40 Bermond-Vorst Alexithymia Questionnaire
SIW Schaal voor Interpersoonlijke Waarden
ECR Experiences in Close Relationships
Young Schema Young Schema Vragenlijst YSQ-L3a
Young YCI Young Conscientiousness
Young YPI Young Parenting
Young YRAI Young Vermijden
Young SMI Young Schema Mode Inventory
Young Atkinson Mode Inventory (YAMI-PM) Young Atkinson Mode Inventory
Neo FFI-3 NEO-FFI-3 (Big Five Persoonlijkheidsvragenlijst)
Neo PI-3 NEO-PI-3 (Big Five Persoonlijkheidsvragenlijst)
MMPI-2 Minnesota Multiphasic Personality Inventory - 2
NKPV Nederlandse Klinische Persoonlijkheids Vragenlijst
NVM Nederlandse Verkorte MMPI
MTP-BS Multiculturele Persoonlijkheidstest Big-Six
NPST Negativisme, Psychopathologie & Somatisering Test
NPV / NPV-2 NPV-2-R Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst
DAPP Dimensional Assessment of Personality Pathology
4-PT Vier Platen Test
TAT Thematic Apperception Test
ZAT-79/SCT Zinnen Aanvul Test 79
HTP-Tekeningen House Tree Person Tekeningen
Klachten
SCL-90-R Symptom Checklist - 90
BSI Brief Symptom Inventory
HADS-NL Hospital Anxiety and Depression Scales
DKB-35 Dresdner Fragen Bogen
Mini Plus M.I.N.I. Internationaal Neuropsychiatrisch Interview
BDI-II-NL-R Beck Depression Inventory - II - NL - R
MDQ-NL Mood Disorder Questionnaire
Zung-20 / SDS-20 Zung Depressie Vragenlijst
MMSE-B Mini Mental State Examination-B / Depression
GDS-8/15/30 Geriatric Depression Scale
SAS Sociale Angst Schaal
RSES Rosenberg Self Esteem Scale
FSS Fear Survey Schedule
POL Paniek Opinie Lijst
ZBV Zelf-Beoordelings Vragenlijst
IDB Inventarisatielijst Dagelijkse Bezigheden
DNV Dwang-Neurose Vragenlijst
NVE Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag
EDI-II-NL Eating Disorder Inventory
EDES Eating Disorder Examination Scale
LAV Lichaams Attitude Vragenlijst
VIG/IES Vragenlijst Ingrijpende Gebeurtenissen
ZIL Zelfinventarisatielijst PTSS
DIS-Q Dissociation Questionnaire
SDQ-5/20 Somatoform Dissociation Questionaire
DES/ DES II Dissociative Experience Scale
SCID-D Structured Clinical Interview for DSM-IV Dis-Stoornissen
VAS Visueel Analoge Schaal-Pijnscore
TSK Tampa Scale for Kinesiophobia
RAND-36 RAND 36-item Health Survey
PDI Pain Disability Index
PCS Pain Catasthrophizing Scale
Pijncoping Inventarisatielijst Pijncoping Inventarisatielijst
ISB Inventarisatielijst Sociale Betrokkenheid
LKV Lichamelijke Klachten Vragenlijst
MAAS Mindfulness Attantion Awareness Scale
MPI-DLV Multidimensional Pain Inventory (Dutch)
ESI Eppendorfer Schizophrenie-Inventar
Gedrag en Ontwikkeling
PDD-SQ Pervasive Developmental Disorder-Spectrum Quotiënt
EQ Empathie Quotiënt
LOT Lees de Ogen Test
ADOS Autisme Diagnostisch Observatie Schema
AQ Autisme-Spectrum-Quotient
SRS(-A) Screeningslijst voor autismespectrumstoornissen
ADHD Protocol ADHD
SGZ Storend GedragsSchaal Verstandelijk Gehan.
ADVZ Aangepaste Dementie Vragenlijst Vers. Gehan.
AKTG Amsterdamse Korte Termijn Geheugen
SS Supernormality Scale
SIMS Structured Inventory of Malingered Symptomatology
IOA Inventarisatielijst Omgaan Met Anderen
SIG Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag
PMT Prestatie Motivatie Test
BDHI-D Buss Durkee Hostility Inventory-Dutch
ZAV Zelf-Analyse Vragenlijst
UCL Utrechtse Coping Lijst
VK+ VK+
P3 P3
CISS-NL Coping Inventory for Stressful Situations
CERQ Cognitive Emotion Regulation Questionnaire
CIS-20R Checklist Individuele Spankracht
TCS Test Cognitieve Stijlen
SPoNDs Schaal voor Positieve en Negatieve Denkstijl
AAQ-II-NL Acceptance and Action Questionaire
EQ-5D Vragenlijst kwaliteit van leven
Ziekte Cognitie Lijst Ziekte Cognitie Lijst
UBOS Utrechtse Burn Out Schaal
BZO Beroepskeuze Zelf-onderzoek
AGS 30 Autonomielijst-Gehechtheidsschaal 30
Autonomie Autonomielijst
MALT München Alkohol Test
NRV Nederlandse Relatie Vragenlijst
MMQ Maudsley Marital Questionnaire
SSF Sexual Satisfaction Form
CV-50 Communicatieve Vragenlijst
Neuropsychologie
RBMT (Rivermead) Rivermead Behavioural Memory Test
WMS-IV-NL Wechsler Memory Scale IV-NL
15-WT-A/B 15-Woorden Test A/B
8-WT Acht-Woorden-Test (uit ADS-6)
VLGT Verbale Leer en Geheugen Test
Wais cijferreeksen Wais Cijferreeksen
Verhaaltje Rivermead RBMT Verhaaltje Rivermead (uit RBMT)
Verhaaltje Bobertag Binet Verhaaltje Bobertag Binet
Verhaaltje Diesveldt Verhaaltje Diesfeldt P.O.D., begrijpend lezen
Verhaaltje Babcock Verhaaltje Babcock
Benton Benton Visuele Retentie Test
SAN Begrip van Zinnen SAN Begrip van Zinnen (subtest 3)
GIT Woord Fluency GIT Woord Fluency
Fluency Woordopnoemen
SAN Benoemen Visueel SAN Benoemen Visueel (subtest 5)
Benoemen Lindeboom POD Benoemen Visueel Lindeboom
Hooper Hooper Visual Organization Test (VOT)
RMT-Faces/Words Recognition Memory Test-Gezichten & Woorden
Wais Blokpatronen Wais Blokpatronen
Klok Kijken POD Klok Kijken POD
Poppelreuterplaten Luria Poppelreuterplaten Luria
Rey Complex Figure Test Rey Complex Figure Test
Beery VMI Development Test of Visual-Motor Integration
D2 Aandachts- en Concentratietest
Bourdon-Wiersma Bourdon-Wiersma Test
DKefs-CWIT / Stroop D-KEFS Color Word Interference Test
D-KEFS TMT D-KEFS Trail Making Test
DKefs Tower Test D-KEFS Tower Test
K-SNAP Kaufman-Neuropsychologische screening
BADS Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome
WCST Wisconsin Card Sorting Test
Meander, Luria Meander, Luria (uit ADS-6)
SDMT Symbol Digit Modalities Test
ADS-6 Amsterdamse Dementie-Screeningtest
Camcog Camdex/Camcog
VAT Visual Association Test
CST Cognitieve Screening Test
MMSE-Standaard Mini Mental State Examination, gestandaardiseerd
Toutenburger Vragenlijst Toutenburger Vragenlijst
Rekenen P.O.D. Rekenen P.O.D.
Routine
SPSS SPSS gegevens
OQ-45.2 Outcome Questionnaire
HoNOS Health of the Nation Outcome Scale
PUL Positieve Uitkomsten Lijst
WHOQoL Who Quality of Life
Benchmark ADHD en JoVo Benchmark ADHD en JoVo
Research Rintveld Research Rintveld
Ouderenzorg
NPI-Q Neuropsychiatrische Vragenlijst
CMAI-D Cohen-Mansfield Agitation Inventory (Dutch)
GIP Gedragsobservatieschaal Intramurale Psychogeriatrie
PgD Depressielijst Protocol Geriatrische Depressielijst
CSDD Cornell Scale for Depression in Dementia
MADRS Montgomery Åsberg Depression Rating Scale
GDS-8/15/30 Geriatric Depression Scale
HAP Hetero-Anamnetische Persoonlijkheidsvragenlijst
LLT Location Learning Test
BBT Boston BenoemTaak
EMCT Expanded Mental Control Test
FAB Frontal Assessment Battery
MoCA Montreal Cognitive Assessment
Kloktekenen Kloktekenen
Jeugd
Y-OQ-30 Youth Outcome Questionnaire-30
CGAS Children's Global Assessment Scale
KidScreen KidScreen-52
WPPSI-IV Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence
WISC-V-NL Wechsler Intelligence Scale for Children V-NL
RAKIT-2 Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test
SON-R Snijders-Oomen Niet-verbale intelligentietest
Raven's CPM Kind Raven's Coloured Progressive Matrices Jeugd
NLD-schalen De Nederlandse Non-verbale Leerstoornis schalen
VFO Vragenlijst Fundamentele Onthechting
SCVT Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test
ToM test-R Theory of Mind test Revised
VISK Vragenlijst Inventarisatie Sociaal gedrag Kinderen
SCQ Vragenlijst Sociale Communicatie
AVL ADHD-vragenLijst
CBCL / 1½-5 Child Behavior Checklist 1½-5
CBCL / 6-18 Child Behavior Checklist 6-18
SCICA Semistructured Clinical Interview for Children and Adolescents
VvGK 6-16 Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen
NVOS Nijmeegse vragenlijst opvoedingssituatie
CDI-2 Children's Depression Inventory 2
SAS-K Sociale Angst Schaal voor Kinderen
VAK 4-12 Vragenlijst voor Angst bij Kinderen
ZBV-K Zelf-Beoordelings Vragenlijst voor Kinderen
(C)Y-BOCS Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale
EDE Eating Disorder Examination
EDE-Q Eating Disorder Examination-Questionnaire
Morgan-Russel Morgan-Russel Outcome Assessment
PMT-K-2 Prestatie Motivatie Test voor Kinderen
VG&O/ VSOG Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag
VG&O/ OBVL Opvoedingsbelastingslijst
VG&O/ VMG Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen
HiPIC Hierarchical Personality Inventory for Children
ABVK Amsterdamse Biografische Vragenlijst
VG&O/ VGFO Vragenlijst Gezinsfunctioneren volgens Ouders
FRT Familie Relatie Test
GKS-II GezinsKlimaatSchaal
OKIV-R Ouder-Kind Interactie Vragenlijst - Revised
NGT-K Nijmeegse Gezinsrelatie Test - Kinderversie
GVL Gezinsvragenlijst
SOG Schaal voor Ouderlijk Gedrag (ouderversie)
SOG-K Schaal voor Ouderlijk Gedrag (kind over vader/moeder)
SOG-8 Schaal voor Ouderlijk Gedrag (-8 jaar)
DIPSI Dimensional Personality Symptom Itempool for Children
ATL Adolescenten Temperament Lijst
CBSK Competentie-Belevingsschaal voor Kinderen
CBSA Competentie-Belevingsschaal voor Adolescenten
NPV-J-3 Junior Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst-3
ZALC Zinnenaanvullijst Curium
RVDLT Rey Visual Design Learning Test
D2 Aandachts- en Concentratietest
Bourdon-Vos Bourdon-Vos Test
TEA-CH-NL Test of Everyday Attention for Children
BADS-C-NL Behavioural Assessment Dysexecutive Syndrome Children
BRIEF-2 Executieve Functies Gedragsvragenlijst

Zie eventueel ook de volledige lijst.

Kun je een test niet vinden? We voegen hem graag toe.

Bekijk een voorbeeld detailrapport

AQ

WISC-V

WAIS-IV-NL

BAYLEY-III

DMFS

NPV-2-R

UCL

AQ

WISC-V

WAIS-IV

DMFS

NPV-2-R

UCL

Vrijblijvend adviesgesprek en gratis demonstratie

We verzorgen graag een passende demonstratie over digitaal scoren met RSP. In dat geval verkennen we samen met jullie vakgroep de mogelijkheden van RSP.

Door bij aanmelding meteen te testen, kunnen cliënten heel gericht naar de juiste afdeling of zorgprogramma worden verwezen. De scoring is zo gedetailleerd dat een psycholoog hiermee goed onderbouwd tot een effectief behandelplan kan komen.

Doordat RSP de mogelijkheid biedt om automatisch een database van testgegevens op te bouwen wordt onderzoek mogelijk gemaakt.

 

werkplezier scoren

RSP maakt aan de hand van de de testresultaten een conceptrapport in MS Word (of .docx), waardoor een psycholoog sneller een eindrapportage kan samenstellen.

Het management kan over statistiek van de afgenomen tests beschikken. Dit levert inzicht in de stoornissen waarop getest werd. Bovendien kan men de kwaliteit van de instelling aantoonbaar en bewijsbaar maken.

Gemakkelijk digitaal scoren

Uniform en eenvoudig

In RSP worden databestanden met cliëntgegevens bijgehouden. Door de snelle en gebruiksvriendelijke koppeling met SPSS kan een grote variëteit aan onderzoeken worden gerealiseerd. Zo kan men bijvoorbeeld de effectiviteit van een groepsprogramma bepalen, kan er wetenschappelijk onderzoek worden gedaan of kunnen nieuwe normen worden ontwikkeld. Hierdoor wordt een stimulans gegeven om de kwaliteit van zorg van de instelling te verbeteren.

 

Gemakkelijk digitaal scoren

Uniform en eenvoudig

In RSP worden databestanden met cliëntgegevens bijgehouden. Door de snelle en gebruiksvriendelijke koppeling met SPSS kan een grote variëteit aan onderzoeken worden gerealiseerd. Zo kan men bijvoorbeeld de effectiviteit van een groepsprogramma bepalen, kan er wetenschappelijk onderzoek worden gedaan of kunnen nieuwe normen worden ontwikkeld. Hierdoor wordt een stimulans gegeven om de kwaliteit van zorg van de instelling te verbeteren.

 

Binnen een maand starten?

Vraag een vrijblijvende demo aan

Binnen een maand starten?

Vraag een vrijblijvende demo aan

Referenties

”Het werken met RSP geeft tijdswinst in vergelijking met handmatig scoren en het verwerken van de gegevens in een verslag, daarbij hebben we altijd de beschikking over up-to-date normen. De testverslagen van RSP zorgen voor meer eenheid bij de verschillende locaties. De medewerkers van RSP staan open voor feedback en rectificaties en er worden regelmatig updates van het systeem gegeven.”

Janna van der Zijpp

Zorginnovator, Klimmendaal Revalidatiespecialisten