Uniform scoren en rapporteren

Roermond Score Programma

Paper-and-pencil tests digitaal scoren

Eén tool voor elke test

Het Roermond Score Programma (RSP) is een systeem voor het digitaal scoren en rapporteren van psychologische tests in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), ziekenhuizen, revalidatiezorg en andere zorginstellingen.

RSP richt zich op kwaliteits- en effectiviteitsverbetering binnen zulke instellingen.

RSP zorgt ervoor dat tests aanzienlijk sneller gescoord kunnen worden (tot 80% sneller) met een veel lagere foutmarge. De meest gebruikte tests binnen de ambulante en klinische praktijk zijn standaard beschikbaar, inclusief alle testen aanbevolen door de GZ- en KP- opleidingsinstellingen. RSP biedt psychodiagnostiek in de breedste zin van het woord.

Hoe werkt het scoreprogramma?

Beschikbare tests in RSP

Kun je een test niet vinden? We voegen hem graag toe.

Intelligentie

GIT, KAIT, RAKIT, WAIS-III, WAIS-IV, WISC-III, WISC-V, WPPSI, Raven, SON, NLV

Klachten

BSI, CBCL, CMAI-D, DKB-35, GIP, HADS-NL, NPI-Q, NVOS, SCL-90, SEV, VvGK, BDI, CDI, CSDD, GDS-8/15/30, MADRS, MDQ-NL, MMSE-B, PgD, Zung, BAI, FSS, POL, RSE, SAS, Scared, VAK, ZBV-K, ZBV, DNV, IDB, Y-BOCS, EDE-Q, EDES, EDE, EDI, LAV, Morgan-Russel, NVE, CAPS, VIG/IES, ZIL, DES, DIS-Q, SCID-D, SDQ-5/20, ISB, LKV-55, LKV, MAAS, MPI-DLV, Pijncoping, PCS, PDI, RAND, TSK, VAS, ESI

Cognitieve functies

RBMT, WMS-R, 8-WT, 15-WT, Verhaaltje Babcock, Verhaaltje Bobertag Binet, Verhaaltje Diesveldt, Verhaaltje Rivermead RBMT, VLGT, Wais cijferreeksen, Benton, LLT, RVDLT, SAN Begrip van Zinnen, BBT, Benoemen Lindeboom POD, Fluency, GIT Woord Fluency, SAN, SCICA, Hooper, Klok, Poppelreuter, RMT, Wais Blokpatronen, Beery VMI, CFT, CFT, Bourdon, D2, Stroop, DKefs, TEA-Ch, TMT, BADS, Brief, FAB, K-SNAP, Meander, SDMT, TLT, WCST, ADS-6, CST, Camcog, EMCT, Kloktekenen, MMSE, MoCA, Rekenen, Toutenburger, VAT,

Monitoring

CGAS, HoNOS, KidScreen, OOO, OQ-45, PS, PUL, Benchmark ADHD en JoVo, Research Rintveld, VEK, VSKM, WHOQoL, Y-OQ-30

Persoonlijkheid

ATL, BVAQ, DIPSI, ECR, EPPS, IIP, KID-N, PDQ, SCID, SIPP, SIW, SPQ, SPQ-R, TCI, VTCI, VKP, CBSA, CBSK, Young, Neo, DAPP, HAP, MMPI, MTP-BS, NKPV, NPST, NPV, NVM, 4-PT, HTP, TAT, ZALC, ZAT, ADHD
Gedrag

AKTG, SIMS, SS, IOA, SIG, PMT, BDHI, ZAV, BPMA, CERQ, CISS, HiPIC, IPO, NOSI, VG&O, P3, RS-NL, UCL, VK+, VG&O, AAQ-II-NL, ABVK, EQ-5D, Mini Plus, SPoNDs, TCS, ZCL, BZO, UBOS, AGS, MALT, CV-50, FRT, GKS-II, GVL, MMQ, NGT-K, NRV, OKIV-R, SOG, SOG, SSF, ADHD

Human Resources

BIP, C-Scan, DAT

Ontwikkeling

AASP, NLD, SCVT, VFO, ADOS, AQ, EQ, LOT, PDD-SQ, SCQ, SRS, ToM, VISK, ADHD, AVL, ADVZ, AVZ-R, DSDS, DVZ, ESSEON, OOB, SGZ, SOPD, SRZ, TVZ, Vineland

Binnenkort beschikbaar

Welke test zie je hier graag?
Stuur ons een mailtje.

Bekijk een voorbeeld detailrapport

AQ

WISC-V

WAIS-IV-NL

BAYLEY-III

DMFS

NPV-2-R

UCL

Vrijblijvend adviesgesprek en gratis demonstratie op uw locatie

We verzorgen graag een passende demonstratie over digitaal scoren met RSP. We verkennen samen met jou en je vakgenoten de verdere mogelijkheden.

Er zijn geen kosten verbonden aan de demonstratie en het gesprek.

Door bij aanmelding meteen te testen, kunnen cliënten heel gericht naar de juiste afdeling of zorgprogramma worden verwezen. De scoring is zo gedetailleerd dat een psycholoog hiermee goed onderbouwd tot een effectief behandelplan kan komen. 

Doordat RSP de mogelijkheid biedt om automatisch een database van testgegevens op te bouwen wordt onderzoek mogelijk gemaakt.

 

RSP maakt aan de hand van de de testresultaten een conceptrapport in MS Word, waardoor een psycholoog sneller een eindrapportage kan samenstellen.

Het management kan over statistiek van de afgenomen tests beschikken. Dit levert inzicht in de stoornissen waarop getest werd. Bovendien kan men de kwaliteit van de instelling aantoonbaar en bewijsbaar maken.

Uniform en eenvoudig

In RSP worden databestanden met cliëntgegevens bijgehouden. Door de snelle en gebruiksvriendelijke koppeling met SPSS kan een grote variëteit aan onderzoeken worden gerealiseerd. Zo kan men bijvoorbeeld de effectiviteit van een groepsprogramma bepalen, kan er wetenschappelijk onderzoek worden gedaan of kunnen nieuwe normen worden ontwikkeld. Hierdoor wordt een stimulans gegeven om de kwaliteit van zorg van de instelling te verbeteren.

 

Liever alles digitaal afnemen?

Dat kan met het DigiDiag testsysteem

Referenties

”Als je niet incidenteel, maar op enige schaal per patiënt met enige regelmaat meerdere instrumenten aanbiedt, dan moet er een geautomatiseerde scoringsprocedure bestaan.

RSP is daarvoor het meest efficiënte en geschikte Scoreprogramma dat er nu bestaat.

Handmatig scoren is überhaupt geen optie meer, dan kunnen we ons werk niet meer uitvoeren. Winst in tijd is zeker een factor 5 per instrument. Je moet je voorstellen hoeveel personeelstijd verloren gaat met scoreverwerking; in vergelijking met de kosten van RSP zijn dit onvergelijkbare grootheden en wordt dit zo terugverdiend.”

 

Wim Snellen

Klinisch Psycholoog, Altrecht GGz