Rapportages

Concept- en detailrapporten in RSP

Conceptrapport

Standaard conceptrapport

Het standaard conceptrapport zit kosteloos in het RSP Compleet pakket. Bij het verwerken van de gegevens ontvang je een Word-bestand (.docx of .otd) dat je kunt aanpassen en uitbreiden naar je eigen rapport. Dit omvat onder andere de anamnese, hulpvraag, interpretaties, diagnoses, conclusies, en meer. Wanneer je het conceptrapport genereert met RSP, worden de cliëntgegevens automatisch ingevuld en bevat het een samenvatting van de belangrijkste scores van alle uitgevoerde tests in de bijlage.

Maatwerk conceptrapport

Het maatwerk conceptrapport kan volledig naar eigen wens worden opgesteld. Dit kan bijvoorbeeld het standaard conceptrapport met geautomatiseerde teksten en beschrijvingen zijn, of een tabel met geautomatiseerde scores en classificaties. Omdat je het rapport ontvangt als een Word-bestand (.docx of .odt), kun je altijd nog aanpassingen en aanvullingen doen.

De kosten van een maatwerk conceptrapport worden vastgesteld na overleg over de specifieke wensen en mogelijkheden.

Bouwstenen in je maatwerk conceptrapport
Een bouwsteen is een door jou gemaakte tekst of tabel die voor elke test automatisch gegenereerd wordt. RSP vult hier de juiste scores, classificaties en/of interpretaties in. Aangezien het een Word-document betreft, kun je zelf nog aanpassingen maken. De mate van automatisering bepaal je zelf: van eenvoudige tabellen tot volledig geautomatiseerde teksten op basis van combinaties van scores.

Soorten bouwstenen

Vaste teksten
Een stukje tekst dat standaard per test in het rapport wordt opgenomen.

★★ Ingevulde scores
In stukjes tekst worden scores automatisch ingevuld.

★★★ Classificaties
Automatisch labels invoegen op basis van normscores.

★★★★ Interpretatie
Automatisch teksten laten selecteren op basis van combinaties van scores.

Detailrapport

Wanneer je een rapport genereert in RSP ontvang je standaard een detailrapport per afgenomen test. Neem je 2 testen af, dan krijg je van beide tests een eigen detailrapport. Deze bevatten alle scores die op een gedetailleerde manier worden weergegeven. Elk detailrapport is opgebouwd op een uniforme wijze en ontvang je als een pdf-bestand. Het is niet mogelijk om hierin aanpassingen te doen.

Heb je interesse in een maatwerk conceptrapport of wil je meer weten over de mogelijkheden?