Vragenlijsten afnemen

RSP is van oorsprong een programma voor het scoren van paper-and-pencil tests. Het programma bevat meer dan 280 tests op het gebied van intelligentie, persoonlijkheid, gedrag en ontwikkeling tot neuropsychologie.

Er is veel vraag om via RSP online vragenlijsten aan te bieden aan respondenten. Dat kan via een nieuwe module in RSP. Hiermee kun je respondenten uitnodigen om digitaal een test in te vullen. De resultaten worden automatisch doorgestuurd naar RSP. Hier kan de testleider de resultaten bekijken en deze eventueel samen met andere afgenomen tests scoren en verwerken tot een rapportage.

Online vragenlijsten afnemen
Digitaal afnemen psychologische vragenlijsten

Invullen door respondent

Het uitnodigen voor het invullen van de vragenlijst kan via een link met persoonlijke link. Je genereert deze link door de tests aan te vinken die je digitaal wil afnemen en op ‘klaarzetten voor testafname’ te drukken.

De persoonlijke link kan per e-mail aan de respondent verstuurd worden. Met deze persoonlijke code logt de respondent in op een eigen respondentenportaal waar deze de vragenlijsten klaar staan om ingevuld te worden.

Nadat de respondent de vragenlijst heeft ingevuld worden de antwoorden automatisch verzonden aan RSP. De antwoorden zijn dan direct zichtbaar als ruwe scores in RSP.

Uiteraard is het ook mogelijk om samen met de respondent de vragenlijst door te nemen en in te vullen.