Onderzoek

RSP houdt een database bij van alle afgenomen tests. Met de module Statistiek kunnen deze gegevens gebruikt worden om onderzoek te doen.

Het pakket kent verschillende soorten toepassingen voor statistiek:

  • Gebruiksstatistiek: hiermee kan men direct zien hoeveel tests afgenomen zijn door welke afdeling en/of psycholoog
  • Effectonderzoek: Hiermee kunnen de veranderingen direct grafisch zichtbaar gemaakt worden
  • Wetenschappelijk onderzoek: Hiermee kunnen testgegevens voor wetenschappelijk onderzoek naar SPSS worden doorgestuurd

De bediening is zo intuïtief dat het heel eenvoudig wordt om de juiste gegevens te selecteren en naar SPSS te exporteren.

Waar staan de data?

RSP verzamelt geen cliëntgegevens maar slaat alleen noodzakelijke data op in een ISO 270001 gecertificeerd datacenter in Europa. Er bestaan twee varianten van RSP. RSP On-premises (klassieke variant) en RSPweb (Software-as-a-Service, SaaS variant).
Bij RSP On-premises, in het eigen netwerk van de organisatie, worden data in het eigen netwerk op een zelf te kiezen locatie opgeslagen.

Data wordt niet gebruikt door RSP en ook niet gedeeld met derden. We behandelen deze data conform de NEN 7510 norm en conform onze privacyverklaring.

Referenties

”Als je niet incidenteel, maar op enige schaal per patiënt met enige regelmaat meerdere instrumenten aanbiedt, dan moet er een geautomatiseerde scoringsprocedure bestaan.

RSP is daarvoor het meest efficiënte en geschikte Scoreprogramma dat er nu bestaat.

Handmatig scoren is überhaupt geen optie meer, dan kunnen we ons werk niet meer uitvoeren. Winst in tijd is zeker een factor 5 per instrument. Je moet je voorstellen hoeveel personeelstijd verloren gaat met scoreverwerking; in vergelijking met de kosten van RSP zijn dit onvergelijkbare grootheden en wordt dit zo terugverdiend.”

 

Wim Snellen

Klinisch Psycholoog, Altrecht GGz