API voor scoring complexe tests

 

Bedrijven die een eigen applicatie ontwikkelen waarmee psychologische tests worden afgenomen kunnen aanlopen tegen complexe scoring. Het implementeren van de scoring kan een tijdrovende, foutgevoelige klus zijn. Dit kan worden uitbesteed aan het Roermond Score Programma (RSP) via een Application Programming Interface (API).

De API zet moeiteloos ruwe scores om in normscores en aanvullende output voor de meest complete analyses. Deze output kan worden teruglezen in HTML, XML of JSON en op die manier in een eigen applicatie beschikbaar worden gemaakt. Gebruikers kunnen dan in de vertrouwde huisstijl blijven werken.

Ons team is gespecialiseerd op het snijvlak van ICT en psychologische diagnostiek. Bij ons werken zowel software engineers als psychologen, waardoor wij scoringsapplicaties perfect kunnen ondersteunen.