Scoring van complexe tests via onze API

Indien uw zorginstelling of bedrijf een eigen applicatie of website ontwikkelt waarmee tests afgenomen kunnen worden, maar opziet tegen de complexe, foutgevoelige en tijdrovende klus voor het implementeren van de scoring, besteed de scoring dan uit aan het Roermond Score Programma via onze API (Application Programming Interface). U bespaart veel tijd bij het ontwikkelen en onderhouden van uw applicatie.

Onze API zet moeiteloos de ruwe scores van meer dan 250 gangbare tests om in normscores en aanvullende output voor de meest complete analyses. Deze output kunt u teruglezen in HTML, XML of JSON en op die manier in uw eigen applicatie beschikbaar maken voor uw gebruikers die gewoon in de vertrouwde huisstijl blijven werken.

Wij zijn gespecialiseerd in dit onderwerp: het snijvlak tussen ICT en psychodiagnostiek. Bij ons werken zowel software engineers als psychologen, waardoor wij u perfect kunnen ondersteunen in uw behoeften.