RSP voor psychologen

RSP is voor de ambulante en klinische praktijk het meest complete scoringsprogramma voor zowel psychodiagnostisch medewerkers, psychologen en onderzoekers, als voor managers van zorginstellingen.

De scoringssoftware is oorspronkelijk in opdracht van een ggz-instelling in Roermond ontwikkeld, in nauwe samenwerking met psychologen, psychodiagnostisch assistenten en managers. Hierdoor is een product ontstaan dat perfect aansluit bij de behoeften in de psychodiagnostiek.

Psychologische tests uit de volgende gebieden

Intelligentieonderzoek

Neuropsychologisch onderzoek

Persoonlijkheids onderzoek

Ontwikkelings onderzoek

Effectonderzoek

Klachtenonderzoek

Gedragsonderzoek

Aansluiting op behoeften

  • Hoge standaard visuele presentatie van testdata
  • Bevat waar mogelijk grafieken en interpretaties, met een uniforme presentatie voor alle tests
  • Eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening voor iedere medewerker
  • Tijdbesparing door automatisch genereren van eindrapportages in MS Word (of in .docx)
  • Alle testdata worden als compacte bijlage aan het conceptrapport toegevoegd
  • Statistisch onderzoek op testdata mogelijk door exporteren naar SPSS

Testresultaten

Het testinvoerscherm in RSP is zo ontworpen dat de ruwe testscores van een gemiddelde test binnen enkele minuten ingevoerd kunnen worden. Al terwijl de ruwe metingen ingevoerd worden controleert RSP de invoer en weet het programma of er nog meer tekens verwacht worden.

Ruwe scores worden ingevoerd in kolommen, voor elke test op dezelfde manier. Voor de meeste testen kan dat met het numerieke gedeelte van het toetsenbord, waardoor snel invoeren mogelijk wordt. Dit levert tijdwinst en een grotere nauwkeurigheid op vergeleken met de handmatige wijze van scoren met sjablonen en scoremallen.

Met een enkele knopdruk genereer je de resultaten en een conceptrapport, met de volgende voordelen:

  • De visuele presentatie van de testdata is van  hoge standaard
  • Uniform, overzichtelijk en met toevoeging van grafieken
  • Er kunnen pdf documenten gegenereerd worden, maar ook conceptrapporten in eigen huisstijl in Word (of .docx, .odt), die nog volledig zelf bewerkt kunnen worden

Rapportages

Conceptrapport in Word (.docx / .odt)

RSP genereert automatisch conceptrapporten in MS Word (of .docx), die je eventueel zelf aan kunt vullen.

Pdf Detailrapporten

Voor elke afgenomen test genereert RSP automatisch een detailrapport met daarin volledige analyses.

Export voor statistiek

Voor wetenschappelijk onderzoek of effectmonitoring biedt RSP een effectieve mogelijkheid voor het exporteren van data.

Bekijk voorbeeld detailrapporten

DMFS

WISC-V

WAIS-IV

NPV-2-R

UCL