RSP voor psychologen

RSP is voor de ambulante en klinische praktijk het meest complete scoringsprogramma voor zowel psychologen, als voor onderzoekers, als voor managers van zorginstellingen.

De scoringssoftware is oorspronkelijk in opdracht van een ggz-instelling in Roermond ontwikkeld, in nauwe samenwerking met psychologen, psychodiagnostisch assistenten en managers. Hierdoor is een product ontstaan dat perfect aansluit bij de behoeften in de psychodiagnostiek.

Aansluiting op behoeften

  • Hoge standaard visuele presentatie van testdata
  • Bevat waar mogelijk grafieken en interpretaties, met een uniforme presentatie voor alle tests
  • Eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening voor iedere medewerker
  • Tijdbesparing door automatisch genereren van eindrapportages in MS Word
  • Alle testdata worden als compacte bijlage aan het conceptrapport toegevoegd
  • Statistisch onderzoek op testdata mogelijk door exporteren naar SPSS

Psychologische tests uit de volgende gebieden:

Bekijk onze video over RSP

Onze psychologisch consultant vertelt over de voordelen en de functies van het scoringsprogramma.

Vrijblijvend adviesgesprek en gratis demonstratie op uw locatie

We verzorgen graag een passende demonstratie over digitaal scoren met RSP. We verkennen samen met jullie vakgenoten de verdere mogelijkheden.

Er zijn geen kosten verbonden aan de demonstratie en het gesprek.

Testresultaten

Het testinvoerscherm in RSP is zo ontworpen dat de ruwe testscores van een gemiddelde test binnen enkele minuten ingevoerd kunnen worden. Al terwijl de ruwe metingen ingevoerd worden controleert RSP de invoer en weet het programma of er nog meer tekens verwacht worden.

Ruwe scores worden ingevoerd in kolommen, voor elke test op dezelfde manier. Voor de meeste testen kan dat met het numerieke gedeelte van het toetsenbord, waardoor snel invoeren mogelijk wordt. Dit levert tijdwinst en een grotere nauwkeurigheid op vergeleken met de handmatige wijze van scoren met sjablonen en scoremallen.

Bekijk een voorbeeld detailrapport

DMFS

WISC-V

WAIS-IV

NPV-2-R

UCL

Testenthousiasme bij gebruikers

In de praktijk wordt als gevolg van het gebruik van RSP een toename in betrouwbaarheid van interpreteren geconstateerd, waardoor er naast een forse tijdwinst ook kwaliteitsverbetering ontstaat binnen een instelling. Door de eenvoud van het hele testproces is er een opleving van test-enthousiasme bij psychologen ontstaan.

Ook starten met tijd besparen?

Alle testen in één programma

Behandeltools

RSP is een zeer geschikt instrument ter ondersteuning van indicatiestelling en behandeling. Momenteel zijn er meer dan 250 testen beschikbaar in RSP voor jeugdigen, volwassenen en ouderen. De software is zo ontworpen dat het programma eenvoudig uitgebreid kan worden.

Persoonlijkheid

Met de in RSP opgenomen persoonlijkheidstesten kan persoonlijkheidsproblematiek op As-II DSM niveau onderzocht worden. Ter ondersteuning van de behandeling van As-II Schema Focussed Therapy zijn ook de diverse Young vragenlijsten opgenomen in RSP. Ook zijn er lijsten opgenomen die Ego-structuurdiagnostiek ondersteunen. En vrijwel alle lijsten die persoonlijkheidsdimensies in beeld brengen. Projectietesten zijn opgenomen met als doel het interpretatieproces te ondersteunen.

Klachtenlijsten

RSP is een zeer geschikt instrument ter ondersteuning van indicatiestelling en behandeling. Met behulp van bijv. de Mini-Plus kunnen As-I diagnoses gesteld worden. Met een breed scala aan klachtenlijsten kan de ernst van de As-I klachten in beeld gebracht worden (angsten, depressies, dwangklachten,  eetproblemen, dissociatie, PTSS, etc.). Ten behoeve van de diagnostiek voor jeugdigen en adolescenten is een breed scala aan lijsten opgenomen, die ontwikkelingsproblematiek in kaart brengen. 

Intelligentie

Alle gangbare intelligentietesten zijn in RSP opgenomen, zowel voor kinderen als volwassenen. 

Neuropsychologie

In RSP is een breed assortiment aan neuropsychologische testen opgenomen waardoor neuropsychologische screeningen voor zowel jeugd, volwassenen als voor ouderen veel eenvoudiger gedaan kan worden. Ter ondersteuning van het interpretatieproces zijn waar mogelijk interpretatiegegevens opgenomen in de testrapporten.

Effectmonitoring

Per cliënt of per groep cliënten kunnen voor- en nametingen binnen één grafiek zichtbaar gemaakt worden. Metingen kunnen ook wekelijks verricht worden, om zo het effect van bepaalde interventies per cliënt (of per groep) zichtbaar te maken. Deze functie binnen RSP biedt veel mogelijkheden ter ondersteuning van de behandeling. Ook kan zo op een eerder moment besloten worden tot wijziging van een behandelplan, als uit de grafiek blijkt dat een behandeling onvoldoende effect heeft. Wanneer men deze functie inzet als ROM (Routine Outcome Monitoring) biedt deze functie ook mogelijkheden voor management en zorgverzekeraars om in de keuken van de behandelaar mee te kunnen kijken.

Referenties

”Als je niet incidenteel, maar op enige schaal per patiënt met enige regelmaat meerdere instrumenten aanbiedt, dan moet er een geautomatiseerde scoringsprocedure bestaan.

RSP is daarvoor het meest efficiënte en geschikte Scoreprogramma dat er nu bestaat.

Handmatig scoren is überhaupt geen optie meer, dan kunnen we ons werk niet meer uitvoeren. Winst in tijd is zeker een factor 5 per instrument. Je moet je voorstellen hoeveel personeelstijd verloren gaat met scoreverwerking; in vergelijking met de kosten van RSP zijn dit onvergelijkbare grootheden en wordt dit zo terugverdiend.”

 

Wim Snellen

Klinisch Psycholoog, Altrecht GGz