Zorginstellingen

Ggz, ziekenhuizen, revalidatie en verpleeghuizen

RSP is oorspronkelijk ontwikkeld voor een RIAGG/ggz-instelling in Roermond. Door het grote succes van het programma heeft het haar weg gevonden in meer dan 75 grote ggz-instellingen in Nederland en diverse vrijgevestigde praktijken. Het programma bevat inmiddels meer dan 300 psychologische tests voor het meten van intelligentie, ontwikkeling, gedrag, persoonlijkheid, klachten en cognitieve functies. Hierdoor is het programma volledig geschikt voor elke zorginstelling waar psychodiagnostisch onderzoek wordt verricht.

 

Tijdwinst en grote nauwkeurigheid

Gespecialiseerde SaaS-leverancier

Automatische updates en onderhoud

Één partij voor informatiebeveiliging en security

Software-as-a-Service (SaaS)

De ICT afdeling heeft vrijwel geen werk aan beheer en onderhoud van RSPweb. Middels Single Sign-On wordt de beveiliging en toegang geregeld. Alle andere diensten worden door ons gefaciliteerd. RSP vereist alleen een moderne webbrowser.

De gegevens van RSPweb worden opgeslagen in een beveiligd datacenter en bewaakt conform de toepasselijke wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens. In onze algemene voorwaarden is een standaard verwerkersovereenkomst opgenomen maar het overeenkomen van een specifieke verwerkersovereenkomst is eveneens mogelijk. Wij conformeren ons aan de de ISO 27001 en NEN 7510 normen voor gegevensbeveiliging.

Psychodiagnostisch_werker_digitaal_tests_scoren

Voordelen

 • Meer dan 300 gangbare tests met klinische relevantie en betrouwbaarheid
 • Ruwe scores snel invoeren
 • Tijdwinst en grotere nauwkeurigheid
 • Overzichtelijke weergave van gegevens in grafieken en andere formats
 • Uniforme lay-out
 • Kwaliteitsverbetering door verwachte toename in betrouwbaarheid
 • Geschikt voor elke cliëntnummerindeling
 • Controle op juistheid van antwoorden met hulpteksten
 • Opslaan en opzoeken van reeds geteste cliënten
 • Detailrapport per test als pdf-bestand
 • Weergave van meerdere testresultaten in één conceptrapport
 • Mogelijkheid tot effectrapportage
 • Conceptrapport in .docx of .odt met tekstuele en testbijlage
 • Exporteren van testresultaten naar SPSS
 • Programma bewaakt leeftijdsgrenzen van tests
 • Keuze uit verschillende versies van tests of normen
 • Sorteren van tests op categorie of alfabet
 • Opslaan van tests als favorieten

”RSP heeft voor ons als Jeugd GGz organisatie duidelijk een meerwaarde. Het digitaal platform zorgt ervoor dat je als onderzoeker te allen tijde de mogelijkheid hebt je testmateriaal (ook voor jeugd) te scoren en geen kostbare tijd kwijt bent in het zoeken naar handleidingen etc. Waardevol is dat we er altijd verzekerd van zijn dat we diagnostische uitspraken doen op basis van up-to-date normen. Zelfs ANDI normen binnenkort! Goed om te zien dat RSP de focus legt op de digitale benadering van psychodiagnostiek. ”

Anne Onnink

Psychodiagnostisch werker, Jeugd Ggz (onderdeel Dimence Groep)