Zorginstellingen

Ggz-instellingen, ziekenhuizen, revalidatiecentra & verpleeghuizen

RSP is oorspronkelijk ontwikkeld voor een RIAGG/ggz-instelling in Roermond. Door het grote succes van het programma heeft het haar weg gevonden in meer dan 35 grote ggz-instellingen in Nederland en diverse vrijgevestigde praktijken. Het programma bevat inmiddels 256 psychologische tests voor het meten van intelligentie, ontwikkeling, gedrag, persoonlijkheid, klachten en cognitieve functies. Hierdoor is het programma volledig geschikt voor elke zorginstelling waar psychodiagnostisch onderzoek wordt verricht.

 

digitaal_scoren_psychologische_tests

Tijdwinst en grote nauwkeurigheid

Systeem eenvoudig aan te leren

Geen intern onderhoud nodig

Koppeling EPD mogelijk

Gemakkelijk digitaal scoren

Altijd actuele tests

Elk kwartaal verschijnen nieuwe tests en normen in RSP. Gebruikers kunnen hun wensen voor tests kenbaar maken via onze servicedesk. Bovendien zijn wij continu bezig met het monitoren van de kwaliteit van de tests en pro-actieve integratie van nieuwe tests en normen. Vorige versies van tests blijven beschikbaar.

 

Voordelen

 • 256 gangbare tests met klinische relevantie voor ggz-instellingen
 • Ruwe scores worden op snelle wijze handmatig ingebracht
 • Tijdwinst en grotere nauwkeurigheid
 • Overzichtelijke weergave van gegevens in o.a. grafieken
 • Uniforme lay-out
 • Kwaliteitsverbetering door verwachte toename in betrouwbaarheid
 • Automatisch gegenereerde Word (of .docx) rapport kan door de testassistent aangepast of aangevuld worden
Psychodiagnostisch_werker_digitaal_tests_scoren

Wat kan er in RSP?

 • Er is geen naam nodig van de cliënt
 • Geschikt voor elke cliëntnummerindeling
 • Snelle invoer van scores van geselecteerde tests
 • Controle op juistheid antwoorden met hulpteksten
 • Opslaan en opzoeken van reeds geteste cliënten
 • Logboek aanwezig van alle afgenomen tests
 • Testrapport bevat gedetailleerde resultaten
 • In één testrapport worden meerdere tests weergegeven
 • Effectrapportage mogelijk
 • Conceptrapport in Microsoft Word (of als .docx) met uitwerking in tekstvorm en cijfermatige resultaten per test in de bijlage
 • Conceptrapporten gebaseerd op door zelf gekozen sjabloon, met standaard teksten en eventueel teksten afhankelijk van testresultaten
 • Exporteren van testresultaten naar SPSS mogelijk
 • Programma bewaakt leeftijdsgrenzen van tests
 • Keuze uit verschillende versies van tests of normen mogelijk
 • Tests sorteren op categorie of alfabet
 • Tests opslaan als favorieten

Beheer

Software-as-a-Service (SaaS)

De ICT afdeling heeft vrijwel geen werk aan beheer en onderhoud van RSPweb. Middels Single Sign-On wordt de beveiliging en toegang geregeld. Alle andere diensten worden door ons gefaciliteerd. RSP vereist alleen een moderne webbrowser op de werkstations.

De gegevens van RSPweb worden opgeslagen in een beveiligd datacenter en bewaakt conform de toepasselijke wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens. In onze algemene voorwaarden is een standaard verwerkersovereenkomst opgenomen maar het overeenkomen van een specifieke verwerkersovereenkomst is eveneens mogelijk. Wij conformeren ons aan de de ISO 27001 en NEN 7510 normen voor gegevensbeveiliging.

Voor instellingen die het beheer volledig in eigen hand willen houden bieden wij ook een On-Premises oplossing. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Start binnen één maand

Vraag een vrijblijvende demo aan

Referenties

”Als je niet incidenteel, maar op enige schaal per patiënt met enige regelmaat meerdere instrumenten aanbiedt, dan moet er een geautomatiseerde scoringsprocedure bestaan.

RSP is daarvoor het meest efficiënte en geschikte Scoreprogramma dat er nu bestaat.

Handmatig scoren is überhaupt geen optie meer, dan kunnen we ons werk niet meer uitvoeren. Winst in tijd is zeker een factor 5 per instrument. Je moet je voorstellen hoeveel personeelstijd verloren gaat met scoreverwerking; in vergelijking met de kosten van RSP zijn dit onvergelijkbare grootheden en wordt dit zo terugverdiend.”

 

Wim Snellen

Klinisch Psycholoog, Altrecht GGz