+31 (0)85 1306 762 info@rsp-score.nl

Juridisch

Uiteraard is het zo dat de uitgever en/of auteur van een psychologische test in veel gevallen auteursrechten heeft op de items van dat instrument, zoals de vragen, antwoorden, maar ook op diverse andere elementen uit de handleidingen en formulieren. Die mogen dan ook nooit zonder expliciete toestemming gekopieerd worden. Naast auteursrecht kan er ook sprake zijn van databankrecht of geschriftrecht. Uitgevers hebben in het verleden aangenomen dat deze rechten ook per definitie gelden voor de normtabellen die in RSP zijn overgenomen. In een serie rechtzaken tussen Bär Software en Pearson is uiteindelijk gebleken dat de oplossing die Bär Software biedt niet indruist tegen de wet. Onze oplossing is dus volledig legaal bevonden. RSP is een programma waarmee paper & pencil tests gescoord kunnen worden: een zogenaamd ‘value adding product’. De oorspronkelijke testmaterialen moeten bij de uitgever aangekocht worden en zijn niet in RSP opgenomen.

Mocht u, naast het enkel scoren van tests, ook instrumenten digitaal af willen nemen dan zijn daartoe alleen mogelijkheden indien de auteursrechthebbende daartoe een licentie verleent. Voor het digitaal afnemen van (neuro-)psychologische tests kunt u tevens een kijkje nemen op www.metrisquare.com van Metrisquare B.V.: een platform waarmee Bär Software samenwerkt en waarin diverse digitale tests aangeboden worden en doormiddel van een webbrowser of tablet afgenomen kunnen worden.