Jurisische aspecten

Uiteraard is het zo dat de uitgever en/of auteur van een psychologische test in veel gevallen auteursrechten heeft op de items van dat instrument, zoals de vragen en stimuli, antwoorden, maar ook op diverse andere elementen uit de handleidingen en formulieren. Die mogen dan ook nooit zonder expliciete toestemming gekopieerd worden. Naast auteursrecht kan er ook sprake zijn van databankrecht of geschriftrecht. Uitgevers hebben in het verleden aangenomen dat deze rechten per definitie gelden voor alle normtabellen die in RSP zijn overgenomen. In een serie rechtzaken tussen Bär Software B.V. en Pearson Benelux B.V. is uiteindelijk gebleken dat de oplossing die Bär Software B.V. biedt niet indruist tegen de wet en dat normtabellen niet zonder meer beschermd zijn door zulke wetgeving.

RSP is een programma waarmee paper-and-pencil tests gescoord kunnen worden: een zogenaamd ‘value adding product’. De oorspronkelijke testmaterialen en licenties voor het gebruik ervan, moeten bij de uitgever aangekocht worden en zijn niet in RSP opgenomen, met uitzondering van tests waarvoor de uitgever of auteur toestemming voor opname in onze systemen gegeven heeft, dan wel waarvan de materialen public domain bestempeld zijn door die auteurs of uitgevers.

Mocht je, naast het enkel scoren van tests, ook instrumenten digitaal af willen nemen dan zijn daartoe alleen mogelijkheden indien de auteursrechthebbende daartoe een licentie verleent. Voor het digitaal afnemen van (neuro-)psychologische tests kun je tevens een kijkje nemen op www.metrisquare.nl van Metrisquare B.V.: een platform waarmee Bär Software B.V. samenwerkt en waarin diverse digitale tests aangeboden worden en doormiddel van een webbrowser of tablet afgenomen kunnen worden.

Juridisch getoetst!