Informatie voor management

RSP verbetert de kwaliteit, efficiëntie en productiviteit van een behandeling.

Voordelen van het programma:

 • Een cliënt zo snel mogelijk kunnen toewijzen aan de juiste behandelaar
 • Ondersteuning behandelaar bij rapportage
 • Effectiviteit behandeling kan in kaart worden gebracht
 • Export mogelijk voor gebruik van systemen (aantal afgenomen tests per afdeling)

 • Kwalitatieve verbetering scoring, vereenvoudiging en versnelling
 • Voldoende diagnostische details voor behandelaar om zo tot een optimale behandeling te komen
 • Bewijsbare kwaliteit, ook ten opzichte van landelijke gegevens en zorgverzekeraars
 • Een controleerbaar proces
 • Minder ervaren psychodiagnostici kunnen met grotere mate van betrouwbaarheid tests scoren
 • Collega’s krijgen onderling meer zichtbaarheid in elkaars diagnostisch proces

 

 

RSP excellereert in psychodiagnostische tests en ondersteunt daarnaast ook Routine Outcome Monitoring (ROM).

Voor wetenschappelijke of andere statistische doeleinden kunnen alle gegevens in RSP eenvoudig naar Excel of SPSS geëxporteerd worden.

 

Online_scoren_psychologische_tests

Effectieve psychodiagnostiek en behandeling

Een behandeling is het meest effectief als ze gebaseerd is op goed inzicht in de problematiek van een cliënt. RSP biedt de mogelijkheid om op elk niveau te testen, van eenvoudige klachtenlijsten tot gedetailleerde diagnose op persoonlijkheidsniveau.

RSP ondersteunt bij het scoren en rapporteren van alle gangbare tests in de volgende domeinen:

 • Klachten
 • Gedrag
 • Monitoring
 • Intelligentie
 • Cognitie
 • Persoonlijkheid

Daardoor wordt de kans op een gemiste diagnose, die extra tijd en menskracht kost, sterk verminderd. Ook wordt de effectiveit van een behandeling vergroot en wordt de duur van de behandling daardoor verkort.

Alle gangbare tests, die aanbevolen zijn voor GZ- en KP opleidingsinstellingen, zijn beschikbaar in RSP. Tests en normen die nog niet beschikbaar zijn, kunnen worden doorgegeven. Deze worden steeds in kwartaalupdates toegevoegd.

werkplezier scoren

Totaaloplossing psychodiagnostiek

 

RSP is een geïntegreerde oplossing voor psychodiagnostiek binnen zorginstellingen. In RSP kan onderscheid gemaakt worden tussen divisies, afdelingen, en teams.

Per divisie kunnen verschillende afdelingen hun eigen gegevens bewaken, ieder met hun eigen teams. RSP biedt dan de mogelijkheid om statistische gegevens per onderdeel te genereren.

RSP optimaliseert de workflow van een psychodiagnostisch werker en psycholoog. Naast een snelle verwerking van testscores en het maken van een uitgebreid grafisch testrapport, genereert RSP ook een gestandaardiseerd conceptrapport in Microsoft Word, Open Office, Google Doc of als .docx. Dit versnelt het maken van een eindrapport en zorgt ervoor dat fouten worden geminimaliseerd.

RSP past bovendien naadloos in de ICT infrastructuur van zorginstellingen en kan indien gewenst met een EPD gekoppeld worden.

Psychologische tests uit de volgende gebieden:

Intelligentieonderzoek

Neuropsychologisch onderzoek

Klachtenonderzoek

Persoonlijkheids onderzoek

Effectonderzoek

Ontwikkelings onderzoek

Gedrags onderzoek

Inzichtbare kwaliteit

De prijs/kwaliteit-verhouding van een behandeling staat in de ggz steeds meer op de voorgrond. Het is belangrijk dat er hulpmiddelen zijn die behandelingen efficiënter maken, maar er zijn ook hulpmiddelen nodig die de kwaliteit zichtbaar en bewijsbaar maken. Hiervoor biedt RSP een oplossing. Het programma excelleert in diagnostische tests en biedt daarnaast mogelijkheden voor effectmeting of wetenschappelijk onderzoek.

 

ROM | Monitoring

Bij Routine Outcome Monitoring (ROM) worden de klachten van een cliënt gemeten d.m.v. speciale tests. Vanuit de verzekeraars en researchinstituten wordt sterk de nadruk gelegd op ROM in de veronderstelling dat klachten sneller verdwijnen wanneer de cliënt terugkoppeling ontvangt over de mate van deze klachten, gemeten over de tijd.

 

RSP biedt talloze mogelijkheden om kwaliteit zichtbaar en bewijsbaar te maken. Met de effectrapporten die RSP genereert wordt de effectiviteit van een behandeling meetbaar. Dit gebeurt door testresultaten op verschillende datums met elkaar te vergelijken.

De resultaten kunnen grafisch worden weergegeven en kunnen als historie in de rapporten worden opgenomen.

ROM tests geven beknopte resultaten. Ze zijn bedoeld voor gebruik door een groot publiek, zoals: stagiaires, SPV’s, psychologen, cliënten, managers en verzekeraars.

Diagnostische tests

Diagnostische tests zijn essentieel om te bepalen welke behandeling nodig is. Hiervoor zijn de eerdergenoemde ROM tests in het algemeen niet geschikt: men weet dan wel welke klachten er zijn, maar het blijft onduidelijk waardoor deze zijn ontstaan of waardoor deze in stand gehouden worden.

Alleen door een duidelijke diagnose kan men tot een kort en effectief behandelplan komen.

 

Hiervoor staan diagnostische tests ter beschikking die een analyse maken van:

 

 • Intelligentie en capaciteiten
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Gedragsstoornissen en -klachten
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Ego-structuur diagnostiek
 • Projectie-onderzoek
 • Onderzoek in het kader van specifieke beelden (zoals Autisme en ADHD-protocollen)
 • Neuropsychologisch onderzoek

Ook starten met tijd besparen?

Alle tests in één programma

Statistiek

Het Roermond Score Programma (RSP) is sterk in statistiek en maakt onderscheid in managementstatistiek en specifieke diagnostiek.

Managementstatistiek

De managementstatistiek geeft inzicht in het type en het aantal tests dat is gescoord in een bepaalde periode, eventueel in verschillende organisatorische onderdelen van een zorginstelling:

 • Per divisie
 • Per afdeling
 • Per regio
 • Per team
 • Per psycholoog

Specifieke Statistiek

Hiermee kan elk type onderzoek zelf binnenshuis worden gedaan. Denk hierbij aan effectiviteitsonderzoeken van bijvoorbeeld groepen, afdelingen of regio’s;  researchonderzoeken; aan persoonsgerelateerde cijfers en meer.

Voor specifieke statistiek biedt RSP een uitgebreide module waarmee een selectie van testresultaten naar een statistisch pakket, zoals SPSS, kan worden gestuurd.

Gedetailleerde resultaten

In tegenstelling tot ROM tests moeten psychodiagnostische tests juist zeer gedetailleerde resultaten geven aan een psycholoog/behandelaar.

Veel van deze tests vereisen begeleiding door een ervaren psychodiagnostisch werkende (PDW’er) en/of testassistent om tot betrouwbare afname en resultaten te komen.

Tests zijn vaak auteursrechtelijk beschermd. Vandaar dat hier de zogenaamde “paper-and-pencil afname” toegepast moet worden. Het digitaal scoren en rapporteren van zulke paper-and-pencil tests kan met RSP.

Uiteraard is het erg belangrijk dat beide soorten testdoelen geïntegreerd kunnen worden in één systeem, zodat de resultaten van klachtentests zowel voor ROM als voor diagnostiek gebruikt kunnen worden.

RSP is een pakket dat beide mogelijkheden biedt, maar waar altijd een sterke nadruk ligt op de psychodiagnostische analyse.

 

Referenties

”Als je niet incidenteel, maar op enige schaal per patiënt met enige regelmaat meerdere instrumenten aanbiedt, dan moet er een geautomatiseerde scoringsprocedure bestaan.

RSP is daarvoor het meest efficiënte en geschikte Scoreprogramma dat er nu bestaat.

Handmatig scoren is überhaupt geen optie meer, dan kunnen we ons werk niet meer uitvoeren. Winst in tijd is zeker een factor 5 per instrument. Je moet je voorstellen hoeveel personeelstijd verloren gaat met scoreverwerking; in vergelijking met de kosten van RSP zijn dit onvergelijkbare grootheden en wordt dit zo terugverdiend.”

 

Wim Snellen

Klinisch Psycholoog, Altrecht GGz