Licentieprijzen 2022 RSPscore

Alle prijzen zijn exclusief BTW, geldig tot 31-12-2022.

 
Test Afkorting Prijs
Beck Depression Inventory Second Edition Revised BDI-II-NL-R € 2,21
Brief Symptom Inventory BSI € 0,65
Inventarisatielijst Omgaan met Anderen IOA € 1,68
Prestatie Motivatie Test PMT € 11,81
Symptom Checklist SCL-90 € 1,85
Utrechtse Burn Out Schaal UBOS € 1,68
Utrechtse Coping Lijst UCL € 1,43
Kid Screen Kid Screen gratis
Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen VvGK 6/16 € 3,10
Mood Disorder Questionnaire MDQ-NL gratis
Geriatric Depression Scale GDS 8/15/30 gratis
Fear Suvery Schedule FSS gratis
Paniek Opinie Lijst POL gratis
Inventarisatielijst Dagelijkse Bezigheden IDB gratis
Research and Development 36 RAND-36 gratis
Lichamelijke Klachten Vragenlijst LKV gratis
Coping Inventory for Stressful Situations CISS-NL € 2,36
Cognitive Emotion Regulation Questionnaire CERQ € 3,80
Checklist Individuele Spankracht CIS-20-R gratis
Nederlandse Relatie Vragenlijst NRV € 2,35
Gezins Klimaat Schaal GKS-II € 1,73
Maudsley Marital Questionnaire MMQ gratis
Adolescenten Temperament Lijst ATL € 1,73
Severity Indices of Personality Problems Short Form SIPP SF gratis
Competentie-Belevingsschaal voor Kinderen CBSK € 2,11
Competentie-Belevingsschaal voor Adolescenten CBSA € 2,11
Negativisme, Psychopathologie & Somatisering Test NPST € 2,75
Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst NPV-2-R Verwacht Q1 2022
Nijmeegse Ouderlijke Stress Index NOSI € 2,23
Autisme- en Verwante stoornissenschaal-Z-Revisie AVZ-R € 2,09
Resilience Scale RS-NL € 4,78
Vragenlijst voor Angst bij Kinderen van 4 tot en met 12 jaar VAK 4-12 € 2,97
Sociale Redzaamheiddschaal voor verstandelijk gehandicapten SRZ/SRZ-I Prijs opvragen
Sociale Redzaamheidsschaal voor verstandelijk gehandicapten van hoger niveau SRZ-P € 2,00
Temperamentsschaal Voor Verstandelijk Gehandicapten TVZ Prijs opvragen
PTSS Checklist voor de DSM-5 PCL-5 Prijs opvragen
Nederlandse Klinische Persoonlijkheids Vragenlijst NKPV Verwacht Q1 2022
Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders SCARED-NL Verwacht Q1 2022
Health of the Nation Outcome Scale HoNOS Verwacht Q1 2022
Outcome Questionnaire OQ-45 Verwacht Q1 2022
Rosenberg Self Esteem Scale RSES Verwacht Q1 2022
Sociale Angst Schaal SAS gratis