Snel en uniform scoren en rapporteren

Roermond Score Programma

Paper-and-pencil tests digitaal scoren

Eén tool voor elke test

Het Roermond Score Programma (RSP) is een systeem voor het digitaal scoren en rapporteren van psychologische tests in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), medische psychologie, revalidatiezorg, ouderenzorg en forensische zorg.

RSP richt zich op kwaliteits- en effectiviteitsverbetering binnen zulke instellingen.

Hand-, opzoek- en rekenwerk bij het scoren van psychologische tests wordt met RSP digitaal ondersteund. Hiermee wordt tot 80% tijd bespaard bij het scoren en rapporteren. Het programma verzorgt automatische digitale rapportage. De meest gebruikte tests binnen de ambulante en klinische praktijk zijn standaard beschikbaar, inclusief alle tests aanbevolen door de GZ- en KP- opleidingsinstellingen.

Hoe werkt het scoreprogramma?

Bekijk een voorbeeld detailrapport

AQ

WISC-V

WAIS-IV-NL

BAYLEY-III

DMFS

NPV-2-R

UCL

Door bij aanmelding meteen te testen, kunnen cliënten heel gericht naar de juiste afdeling of zorgprogramma worden verwezen. De scoring is zo gedetailleerd dat een psycholoog hiermee goed onderbouwd tot een effectief behandelplan kan komen.

Doordat RSP de mogelijkheid biedt om automatisch een database van testgegevens op te bouwen wordt onderzoek mogelijk gemaakt.

 

werkplezier scoren

RSP maakt aan de hand van de de testresultaten een conceptrapport in MS Word (of .docx), waardoor een psycholoog sneller een eindrapportage kan samenstellen.

Het management kan over statistiek van de afgenomen tests beschikken. Dit levert inzicht in de stoornissen waarop getest werd. Bovendien kan men de kwaliteit van de instelling aantoonbaar en bewijsbaar maken.

”Het werken met RSP geeft tijdswinst in vergelijking met handmatig scoren en het verwerken van de gegevens in een verslag, daarbij hebben we altijd de beschikking over up-to-date normen. De testverslagen van RSP zorgen voor meer eenheid bij de verschillende locaties. De medewerkers van RSP staan open voor feedback en rectificaties en er worden regelmatig updates van het systeem gegeven.”

Janna van der Zijpp

Zorginnovator, Klimmendaal Revalidatiespecialisten

Gemakkelijk digitaal scoren

Uniform en eenvoudig

In RSP worden databestanden met cliëntgegevens bijgehouden. Door de snelle en gebruiksvriendelijke koppeling met SPSS kan een grote variëteit aan onderzoeken worden gerealiseerd. Zo kan men bijvoorbeeld de effectiviteit van een groepsprogramma bepalen, kan er wetenschappelijk onderzoek worden gedaan of kunnen nieuwe normen worden ontwikkeld. Hierdoor wordt een stimulans gegeven om de kwaliteit van zorg van de instelling te verbeteren.